Nytt fra andre medier

Unio
05. februar 2007
Europaparlamentets likestillingskomité mener i en ny rapport at en rekke tiltak er nødvendig for å fjerne diskriminering mellom menn og kvinner i utdanningssystemet. Kvinner i EU-land møter ofte større motgang i utdanningssystemet enn menn på grunn av ulike kjønnsrelaterte restriksjoner.
Andre aviser/tidsskrifter/nettsteder
04. februar 2007
- Se dere rundt, oppfordrer student Helene Hval. Hun går i bresjen for egen likestillings- og diskrimineringsuke på HiL.
Unio
04. februar 2007
- Det trengs både organisatoriske tiltak og holdningsendinger hos begge kjønn, dersom en skal sikre at både kvinner og menn står fram som viktige aktører i undervisning så vel som forskning, sier Anders Folkestad i en kommentar til en fersk oppgave om kjønnsbalansen i akademia.
Universitetsavisa (NTNU)
04. februar 2007
Hvor går pengene? Bare til menn og deres prosjekter? Allerede neste år kan det være aktuelt med en gjennomgang av hvordan millionene kanaliseres på NTNU.
Universitas (UiO)
30. januar 2007
Den innkvoterte universitetsstyrerepresentanten Lene Camilla Westgaard får med sin kronikk 17. januar det øvrige studentpolitiske establissementet til å fråde.
Guardian
29. januar 2007
Men face a struggle for good jobs in future as growing numbers of teenage boys shun university, government officials warned today.
Dagens Nyheter
28. januar 2007
Kvinnoforskare: Världsunik forskarrapport avslöjar paradoxal utveckling som skapat nya hinder för kvinnor i karriären. En direkt följd av ökad jämställdhet, när både män och kvinnor gör karriär i yrkeslivet, blir att människor knyts ihop till nya nätverk i samhällstoppen.
Toronto Star
27. januar 2007
Despite making some significant gains in recent decades, women are still struggling to crack the glass ceiling that hangs above the halls of Canadian academia, recent statistics indicate.
CTV.ca
27. januar 2007
Despite making some significant gains in recent decades, women are still struggling to crack the glass ceiling that hangs above the halls of Canadian academia, recent statistics indicate.
Expressen
26. januar 2007
Studenten Jimmy Lindgren har anmält Filmhögskolan i Göteborg för könsdiskriminering. Han kom inte in på kursen för manusförfattare. Det gjorde inga män. Samtliga sju antagna är kvinnor.
Forskning & Medicin
25. januar 2007
Idas är ett ledarförsörjningsprojekt för högskolesektorn som har vuxit fram på bara några år. Ett hundratal kvinnor ingår i det nationella nätverket för blivande rektorer eller förvaltningschefer.
Morgenbladet
25. januar 2007
Nylig avgått dekan ved HF fakultetet ved Universitetet i Oslo, Bjarne Rogan, presenterer et selsomt innlegg om vitenskapelige ansettelser i siste nummer av Morgenbladet. Han vil ha mindre faglige vurderinger, og mer vurdering av personlighet ved ansettelser i akademia. Samlet sett er hans forslag en oppskrift på nepotisme, og han er frekk nok til å selge sine forslag som et likestillingstiltak.
Tromsøflaket (UiTø)
25. januar 2007
Universitetet i Tromsø har fått sin første kvinnelige professor i økonomi. Claire Armstrong ble dermed én av tre kvinnelige økonomiprofessorer i Norge.
Forskning & Medicin
25. januar 2007
En jämställd fördelning av forskningsmedel leder till bättre sjukvård för kvinnor. Det menar Birgitta Evengård som är professor vid Karolinska Institutet i Solna.
Forskning & Medicin
25. januar 2007
Män beviljas i högre grad än kvinnor medel för medicinsk forskning. Det framgår av Vetenskapsrådets jämställdhetsrapport. Nu planerar ämnesrådet för medicin flera åtgärder för att öka jämställdheten.
Morgenbladet
25. januar 2007
I reportasjen "Sitatkongene" i Morgenbladet 19.–25. januar blir det hevdet at kvinnelige akademikere uttaler seg sjeldnere enn sine mannlige kolleger til media. Men denne konklusjonen trekkes på grunnlag av en unøyaktig analyse av de fakta som legges frem og et utydelig skille mellom absolutt og relativ kvinnerepresentasjon.
Rana blad
24. januar 2007
...som økonomiprofessor.
Science Daily
23. januar 2007
New research may provide insight as to why, despite progress over the last few decades, women remain underrepresented in math-heavy majors and professions.

Sider