Nytt fra andre medier

Andre aviser/tidsskrifter/nettsteder
03. oktober 2007
Tillsammans med universitet och innovationsmiljöer i England, Slovenien och Polen utvecklar och leder Malmö högskola mentorskapsprogrammet Dione för unga kvinnliga entreprenörer inom kunskapsintensivt företagande.
Uniforum (UiO)
03. oktober 2007
– Alle vitskaplege tilsette uavhengig av kjønn må få garanti om barnehageplass. Det er det viktigaste kriteriet for å rekruttera personar av begge kjønn til forsking. Det seier 30 år gamle Kristine B. Walhovd, som nettopp er blitt tilsett som professor i psykologi.
Uniforum (UiO)
03. oktober 2007
Kvinner kommer skjevt ut ved UiO, og det kan dokumenteres. I forrige uke ble rapporten fra arbeidsgruppen for likestillingsvurdering av planer og budsjett, ”Mest til menn?” lagt fram.
Universitas (UiO)
02. oktober 2007
Kronikkforfatterne etterlyser virkningsfulle tiltak for å fremme likestilling i akademia.
Universitas (UiO)
02. oktober 2007
Ved opprykk får kvinnelige forskere ved universitetet lavere lønn enn sine mannlige kollegaer, viser en ny rapport. Flere mener øremerking av vitenskapelige stillinger til kvinner kan sørge for utjevning.
Forskning.no
02. oktober 2007
Kunnskapsdepartementet har opprettet en ny likestillingspris på to millioner kroner. Vinneren skal ha de beste tiltakene for å bedre kjønnsbalansen i akademia.
Utropia
30. september 2007
SSL mener forslaget fra studentstyreleder Øyvind Mikalsen til studentstyret om at man er prinsipielt mot kjønnskvotering er et defensivt og lite klokt utspill. Det vitner om en manglende forståelse omkring kampen for likestilling i akademia og er også i strid med holdningene til både NSUs sentralledd samt prorektor ved UiTø.
ComputerSweden
30. september 2007
Peter Gudmundson är föreslagen som ny rektor för KTH. Och precis som företrädaren på posten, Anders Flodström, vill han kämpa för att öka intresset för it- och teknikutbildningar. "Rekyteringen är vår viktigaste fråga", säger han.
ComputerSweden
30. september 2007
Läro­sätena ska tvingas ta ett större ansvar för att få kvinnor till it-utbildningar. Om inte andelen nybörjare höjts till 15 procent år 2012 ska anslagen kunna minskas. Det är ett av förslagen i en handlingsplan som KTH gjort på regeringens uppdrag.
Norges forskningsråd
28. september 2007
The Research Council of Norway's Møbius Prize for Outstanding Research 2007 has been awarded to Professor Idun Reiten. Reiten is a Professor in the Department of Mathematical Sciences at the Norwegian University of Science and Technology. Professor Egil Lillestøl, of the Department of Physics and Technology at the University of Bergen, received this year's Award for Excellence in Communication of Science.
Göteborgs-Posten
28. september 2007
Chalmers byter spår för att klara jämställdheten. Slut på kvinnonätverk, kvotering, mentorer och speciella tjejkvällar. I stället ska alla satsningar inkludera båda könen.
Morgenbladet
27. september 2007
Det synes å være fellestrekk ved universitetene: Kvinner når ikke opp.
Studvest (UiB)
25. september 2007
Med knappest mulig margin vedtok Studentrådet i Bergen at de ønsker å overprøve EFTA-domstolens vedtak mot radikal kjønnskvotering.
Studvest (UiB)
25. september 2007
Når det nå åpnes for igjen å ta i bruk øremerkede stillinger for å få bukt med underrepresentasjonen av kvinner i enkelte deler av universitetsstrukturen ønsker jeg dette i aller høyeste grad velkommen, skriver studentrepresentant i Universitetsstyret, Marte Malones.
Universitas (UiO)
25. september 2007
Jeg ser at jeg i Universitas omtales for å skulle stille meg helt «uforstående» til at undervisnings- og administrasjonsoppgaver kan være en medvirkende grunn til at kvinnelige forskere på Universitetet i Oslo (UiO) gjennomsnittlig publiserer mindre enn menn i samme stillinger. Dette har jeg aldri sagt.
Regjeringen.no
25. september 2007
Godtfolk! Fredagen var en historisk dag. Vår regjering ble den første i norsk historie som fikk rent kvinneflertall. I akademia er ikke situasjonen den samme, og vi må bruke sterke virkemidler for å øke kvinneandelen her.
NRK
24. september 2007
Djupedal sier til NRK at han er enig med Akademikerne i at det er viktig med flere kvinner i vitenskapelig stillinger. - Dette må vi gjøre noe med, og øremerkede stillinger er i så måte et veldig treffsikkert og godt tiltak. Vi må bare være sikre på at det er i tråd med det vi har lov til å gjøre, og hvis det er det, vil vi gjøre det umiddelbart, sier Djupedal til NRK Nyheter.
Andre aviser/tidsskrifter/nettsteder
24. september 2007
Alltför få kvinnor når toppen på forskarkarriären. Med tre miljoner kronor vardera från Vinnova i ryggen satsar LiU-forskarna Marie Larsson och Maria Sunnerhagen på en internationell meritering som gästforskare i USA och Kanada.

Sider