Nytt fra andre medier

Uniforum (UiO)
17. november 2004
En ny tiltaksplan for likestilling skal sørge for flere kvinner i vitenskapelige stillinger ved UiO.
Apollon (UiO)
11. november 2004
Etter tre års kamp har forsker Elisabet Rogg ved Universitetet i Oslo klart å dra i gang et kvinne– og kjønnsstudium i det patriarkalske Montenegro.
NRK
07. november 2004
Den store andelen av menn i høyere stillinger ved norske musikkhøgskoler og musikkonservatorier går utover helsa til musikere og musikkstudenter, mener 1. amanuensis ved Institutt for Musikk i Trondheim, Sissel Høyem Aune.
Forskerforum
01. november 2004
Den nye SINTEF-sjefen Unni Steinsmo (bildet) erklærer seg selv som feminist. Hennes fremste mål er større internasjonal anerkjennelse for SINTEF og at anvendt forskning skal sørge for nye norske arbeidsplasser.
NRK
27. oktober 2004
20 års likestillingsarbeid virker forgjeves ved landets universiteter. Både i Trondheim, Bergen og Tromsø er bare rundt en av ti professorer kvinner.
Harstad Tidende
26. oktober 2004
Universitetet i Tromsø (UiTø) har i løpet av 22 år ikke kommet av flekken når det gjelder likestilling i professorrater.
Radio Tromsø
26. oktober 2004
Universitetet i Tromsø er dårligst i landet på likestilling i professorater.
Bladet Tromsø
26. oktober 2004
Universitetet i Tromsø (UiTø) har i løpet av 22 år ikke kommet av flekken når det gjelder likestilling i professorrater.
Dagens Næringsliv
26. oktober 2004
Handelshøyskolen BI har ingen kvinnelige instituttledere, og kun to av 15 direktører er kvinner. I tillegg tjener en mann ansatt på BI i gjennomsnitt mer enn dobbelt så mye som sine kvinnelige kollegaer.
Utdanning.no
19. oktober 2004
En byste av jusprofessor og tidligere rektor ved UiO, Lucy Smith, ble nylig avduket. – Dette er en stor begivenhet. For det er ikke mange kvinner på universitetet som titter ned på oss fra vegger og sokler, bemerket dekan Jon T. Johnsen under avdukingen.
Bergens Tidende
15. oktober 2004
En er eiendomsbaronesse og har hånd om 95 bygg. En annen er sjef for 17.000 studenter. På Universitetet i Bergen er det flust av kvinnelige sjefer.
På Høyden (UiB)
04. oktober 2004
Det kan være vanskelig å være kvinne i en mannsdominert studiehverdag eller på en mannsdominert arbeidsplass. Kvinner er i minoritet både under studiene og i arbeidslivet etterpå. Realdamene ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet ruster seg sammen.
Andre aviser/tidsskrifter/nettsteder
01. oktober 2004
For far too long, not enough women have risen up the ranks in science. But at last, companies and universities are recognising an asset they simply can't do without, says Alison George.
Ukeavisen Ledelse
16. september 2004
Andelen kvinner som tar doktorgrad i Norge er lavere enn gjennomsnittet for OECD-landene.
På Høyden (UiB)
13. september 2004
I På Høyden uttaler styrer ved filosofisk institutt, Knut Ågotnes, i forbindelse med kritikk som er fremkommet ved ansettelse i fem lektorater ved filosofisk institutt, at instituttet legger seg flat for likestillingskomiteens kritikk av ansettelseskomiteens sammensetning.
Universitas (UiO)
07. september 2004
Mannlige studenter gjør det dårligere enn kvinnelige. I fjor tok de i snitt fem poeng mindre enn sine kvinnelig medstudenter.
Universitas (UiO)
07. september 2004
På MF finnes det i dag ingen kvinnelige professorer, og heller ingen kvinner i ledelsen. – Dette holder ikke mål, sier Likestillingsdirektør Long Litt Woon.
Tromsøflaket (UiTø)
26. august 2004
Jentene er i ferd med ”å kuppe” flere av UiTøs profesjonsutdanninger, deriblant psykologi og farmasi.

Sider