Nytt fra andre medier

Utropia
14. oktober 2007
26. september vedtok Studentstyret (SST) NSU-Tromsø at de går imot forslaget fra Norsk studentunion (NSU) sentralt om å øremerke professorstillinger til kvinner. Vedtaket kan kun tolkes dit hen at flertallet i studentstyret har et samfunnssyn som ikke fremholder likestilling som et nødvendig og overordnet prinsipp.
Utropia
14. oktober 2007
Studentstyret vedtok 26. september på prinsipielt grunnlag å gå imot øremerking av professorstillinger til kvinner og radikal kjønnskvotering ved ansetting av professorer. Vedtaket har falt noen tungt for brystet. Redaktøren i Utropia er forbauset over at Studentstyret er uenig med vårt eget sentralledd NSU (Norsk Studentunion), og det faktum at vi går i utakt med universitetsledelsen.
Nettavisen
11. oktober 2007
NTNU i Trondheim er en mannsbastion. Nå tar rektor grep for å få flere kvinner inn i rekkene av vitenskapelig ansatte.
NRK
11. oktober 2007
NTNU ønsker like mange kvinner og menn ansatt innen 2020.
NTNU
11. oktober 2007
Alt for få av NTNUs professorer og andre vitenskapelig tilsatte, er kvinner. Nå varsler NTNU-rektor Torbjørn Digernes offensive tiltak for kvinnerekruttering. Annenhver nyansatt med doktorgrad skal fra nå av være kvinne. - Bedre kjønnsbalanse vil gi bedre forskning og bedre undervisning, sier NTNU-rektoren.
Andre aviser/tidsskrifter/nettsteder
11. oktober 2007
Alt for få av NTNUs professorer og andre vitenskapelig tilsatte er kvinner. Nå varsler NTNUs rektor offensive tiltak for kvinnerekruttering. Parats hovedtillitsvalgt ved NTNU, Are Skjelstad, ønsker intensjonen om reell kjønnsbalanse velkommen.
Statistisk sentralbyrå
10. oktober 2007
I tiårsperioden mellom 1995 og 2005 fullførte kvinner 102 prosent flere grader ved landets universiteter og høgskoler sammenlignet med foregående tiårsperiode. For menn var den tilsvarende veksten på 42 prosent.
KK
10. oktober 2007
Andelen kvinner som studerer er høyere enn aldri før. Men doktorgraden får mennene ha i fred.
Andre aviser/tidsskrifter/nettsteder
10. oktober 2007
Kvinner står bak stadig flere fullførte universitets- og høyskolegrader. Men fortsatt tas de fleste doktorgrader av menn.
Universitas (UiO)
09. oktober 2007
Debatten om likestilling i akademia har nådd nye høyder. Det er rett og slett utrolig å lese kronikken skrevet av Heine Skipenes og Per Anders Langerød. Det som provoserer mest er påstanden om at de som er imot radikal kjønnskvotering «hyler om diskriminering av menn.» Kjære kronikkforfattere: Det er akkurat det det er.
Stockholms universitet
09. oktober 2007
Kathrin Glüer-Pagin och Åsa Wikforss har anställts som professorer i teoretisk filosofi. De blir därmed de första kvinnliga professorerna inom teoretisk filosofi, inte bara vid Stockholms universitet utan även i Sverige.
Universitas (UiO)
09. oktober 2007
Studenttinget NTNU mener at øremerking av vitenskapelige stillinger til kvinner ikke er et virkemiddel i likestillingsarbeidet, snarere tvert i mot. Øremerking av stillinger bidrar kun til å bedre den midlertidige, statistiske kjønnsbalansen. De reelle likestillingsproblemene ved NTNU, nemlig holdninger i akademia, blir det ikke gjort noe med.
Stockholms universitet
08. oktober 2007
Planer för jämställdhet och mångfald finns vid Karolinska Institutet (KI) liksom på andra myndigheter och företag. Men hur fungerar de i praktiken? På uppdrag av KI har forskaren Angela Nilsson vid Centrum för forskning om internationell migration och etniska relationer (CEIFO), Stockholms universitet, studerat KI:s jämställdhets- och mångfaldsarbete och även gett förslag på förbättrande åtgärder.
Universitetsavisa (NTNU)
08. oktober 2007
Norsk Studentunion innleia haustsemesteret med å gå inn for øremerking av vitskaplege stillingar for kvinner. Først ut imot var Studenttinget ved NTNU.
Nationella sekretariatet för genusforskning
07. oktober 2007
- Frågan om jämställdhet i akademin är väldigt viktig för mig. Om man ser till mångfaldsfrågorna i allmänhet anser jag att jämställdhet är den viktigaste och att den kräver en substantiell forskningsinsats. Det säger universitetskanslern Anders Flodström i en intervju för tidningen Genusperspektiv.
Andre aviser/tidsskrifter/nettsteder
04. oktober 2007
Det sier Erlend Smeland, direktør forskning og utvikling i Helse Sør-Øst RHF. En arbeidsgruppe utnevnt av Samarbeidsorganet for Helse Sør-Øst RHF og Universitetet i Oslo har utarbeidet et forslag til handlingsplan for likestilling som skal bidra til å øke andelen kvinner i vitenskapelige toppstillinger innen klinisk medisin.
ComputerSweden
04. oktober 2007
Kvinnodiskrimineringen på akademiska universitet är på väg att ge USA en konkurrensnackdel. Den slutsatsen drar flera amerikanska forskare, efter att en ny rapport visat upp en skrämmande bild.
Uniforum (UiO)
04. oktober 2007
- Vi har laget et offensivt budsjett for kunnskaps-Norge, sa Øystein Djupedal på pressekonferansen i Kunnskapsdepartementet tidligere i dag. Han kunne også opplyse om at han mener ”barnehageminister” er en hedersbetegnelse, på linje med forskningsminister, utdanningsminister og kunnskapsminister.

Sider