Nytt fra andre medier

Universitas (UiO)
27. september 2005
Studentparlamentet går inn for kvotering ved inntaket til studier der et kjønn er sterkt underrepresentert. - Hårreisende, mener representanter fra Moderat Gruppe.
Tromsøflaket (UiTø)
25. september 2005
Universitetet i Tromsø har fått tre nye kvinnelege professorar, Hege Brækhus, Annette Bauer-Brandl og Åshild Fredriksen.
Studvest (UiB)
20. september 2005
«So long as the moon and sun endureth’ Cambridge should remain a society for men.» heter det i en publikasjon fra det berømte britiske universitetet fra 1917. Mye tyder på at det ikke har skjedd så mye siden den gang.
Høgskolen i Buskerud
18. september 2005
Å gi jenter som begynner på ingeniørutdanning et utdannings- og reisestipend, er i tråd med bestemmelsen om positiv særbehandling i Likestillingsloven, i følge Klagenemda for likestilling.
Studvest (UiB)
06. september 2005
* Økning på kun 0,1 prosent fra 2003 til 2004. * Institutt for økonomi har ikke en eneste kvinnelig professor.
Studvest (UiB)
06. september 2005
Rektor Sigmund Grønmo skulle ønske hvert universitet hadde valgfrihet til å kvotere og øremerke stillinger.
Bergensavisen
06. september 2005
Den nye rektoren på Universitetet i Bergen vil prioritere likestilling og øke andelen kvinnelige professorer fremover, men innfører ikke generell kjønnskvotering.(
Universitetsavisa (NTNU)
01. september 2005
Mandag gikk fristen for å søke prorektorstillingene ut. Med en mannsterk dekangruppe, kan det være aktuelt med to kvinnelige prorektorer.
Østlendingen
14. august 2005
I dag starter Løtens varaordfører Kjersti Hoff som ny daglig leder ved Kvinneuniversitetet. Målet er å redde bedriftens framtid.
På Høyden (UiB)
09. august 2005
Då Anna Lipniacka oppdaga at ho var einaste kvinne ved Institutt for fysikk og teknologi i Bergen, vart ho sjokkert. Difor etablerte ho Nordic Network for Women in Physics, NorWiP.
Universitetsavisa (NTNU)
21. juli 2005
Årets jentedag ble rekordstor. Susanne Nesse har allerede tatt et valg. Hun blir petroleumsstudent ved NTNU til høsten.
Universitetsavisa (NTNU)
04. juli 2005
NTNU bryter ikke likestillingsloven når de holder kurs som er forbeholdt kvinnelige studenter!
Uniforum (UiO)
30. juni 2005
UiO-forskar Ulla-Britt Lilleaas er kåra til Årets sosiolog 2004 av Norsk sosiologforeining, Austlandsavdelinga.
På Høyden (UiB)
15. juni 2005
– Siden instituttlederen også skal ta upopulære avgjørelser, er det viktig å føle at man har nok faglig tyngde og blir respektert av kollegene sine.
På Høyden (UiB)
14. juni 2005
Universitetet i Bergen har nå 20 tilsatte instituttledere – og ingen av dem er kvinner.
Universitetsavisa (NTNU)
18. mai 2005
Knapt to av ti professorer i Norge er kvinner, og det er fortsatt langt færre kvinner enn menn i vitenskapelige toppstillinger. Nå lanseres et nytt verktøy i arbeidet for økt likestilling i akademia.
På Høyden (UiB)
18. mai 2005
Kvinneandelen av professorane ved UiB har auka med 0,1 prosentpoeng frå 2003 til 2004. Den gode nyheita er at kvinneandelen er høgare mellom dei nytilsette professorane fordi kjønnsbalansen i rekrutteringsgrunnlaget er blitt betre.
Dagsavisen
11. mai 2005
Norge, som er et av de førende land i Norden når det gjelder både kjønnsforskning og likestilling, har fått den mest kjønnsløse forskningsmelding på flere tiår.

Sider