Nytt fra andre medier

Sveriges Radio
18. november 2007
På måndagen fick 250 tjejer i Kiruna en lektion i hur det är att vara forskare. Anledningen är att man vill att den naturvetenskapliga och tekniska forskarvärlden ska bli mer jämställd.
Hegnar Online
18. november 2007
På norske høyskoler og universiteter er det få kvinnelige forskere og faglærere. Nå har mange av skolene satt i gang handlingsplaner for å tiltrekke seg flere kvinner.
Dagbladet
15. november 2007
Barn og akademisk karriere lar seg kombinere.
NOVA
14. november 2007
Det er store forskjeller mellom kjønnene i forskernes vurdering av egen tidsbruk etter Kvalitetsreformen.
På Høyden (UiB)
14. november 2007
Det er store kjønnsforskjeller i forskernes vurdering av egen tidsbruk etter Kvalitetsreformen. Det er særlig de kvinnelige professorene som svarer at de nå bruker mer tid på undervisning, viser NIFU steps analyser av data fra den nasjonale reformevalueringen.
Unio
14. november 2007
Kvinnelige professorer mener de bruker mer tid på undervisning etter Kvalitetsreformen. De oppgir også i større grad enn mannlige ansatte at reformen har ført til store endringer i deres undervisningmetoder.
Studvest (UiB)
13. november 2007
Aldri før har flere kvinner disputert for doktorgrad. Likevel faller kvinnene fortsatt fra i rekrutteringen til videre forskning.
Ukeavisen Ledelse
12. november 2007
Europeiske forskere tjener minst av forskere i USA, Australia, India og Japan. Amerikanske forskere tjener i gjennomsnitt nesten 200 000 kroner mer i året enn de europeiske.
Aftenposten
11. november 2007
Likestillings- og diskrimineringsombud Beate Gangås spør 3. november hvorfor bare 17 prosent av professorene ved universitetene i Norge er kvinner.
Newsdesk
10. november 2007
Könskränkande behandling förekommer i akademisk miljö och hindrar kvinnor i deras karriärer. Men den är svår att identifiera eller ”mäta”. Anneli Andersson presenterar i sin avhandling ett analysinstrument för att tolka sådana situationer. Disputationen äger rum vid Uppsala universitet den 23 november.
Uniforum (UiO)
08. november 2007
– Basisbevilgningene til universitetene må opp. Å sikre nok penger til drift, er svært viktig og noe av det første jeg vil forsøke å gjøre noe med. Det må være samsvar mellom kostnader og budsjett, sier den nye forskningsministeren, Tora Aasland.
ComputerSweden
08. november 2007
Nu är det slut på särskilda stödåtgärder för kvinnor på Chalmers i Göteborg. För att bli mer jämställd gör högskolan en helomvändning och slutar särbehandla kvinnor. Tanken är att om miljön blir bättre för alla, blir den också bättre för kvinnor.
Andre aviser/tidsskrifter/nettsteder
08. november 2007
13 män och en kvinna. Så ser förslaget ut till nya fakultetsnämnder för Växjö universitet. – Vi har gjort allt vi kan, säger Lars Behrenz i valberedningen.
Morgenbladet
08. november 2007
In­ter­es­sen for forsk­ning ren­ner ut med mors­­melken.
Apollon (UiO)
08. november 2007
– Jeg har ofte sett meg rundt på universitetet og tenkt: Å, Gud, alle de flinke folkene. Men jeg har klart meg bra, jeg også. Jeg må si det.
Andre aviser/tidsskrifter/nettsteder
02. november 2007
Women and minorities are significantly underrepresented as professors in science and engineering departments at the top research universities across the country, including the University of Wisconsin-Madison and UW-Milwaukee. As a result, tenured positions in those departments are primarily the realm of white men, according to a study released last week
Aftenposten
02. november 2007
BARE MENN. Aftenposten viste nylig fotografier av de ti norske professorene som er hyppigst sitert i utlandet. Det er bare menn.
Utropia
31. oktober 2007
I første halvår av 2007 ble det gjennomført 561 doktordisputaser i Norge. Kvinneandelen blant disse er på 47 prosent, en økning på 25 prosent fra ifjor. – Gledelig, men vi har enda en lang vei å gå, sier Gerd Bjørhovde, prorektor ved Universitetet i Tromsø.

Sider