Nytt fra andre medier

Ukeavisen Ledelse
16. september 2004
Andelen kvinner som tar doktorgrad i Norge er lavere enn gjennomsnittet for OECD-landene.
På Høyden (UiB)
13. september 2004
I På Høyden uttaler styrer ved filosofisk institutt, Knut Ågotnes, i forbindelse med kritikk som er fremkommet ved ansettelse i fem lektorater ved filosofisk institutt, at instituttet legger seg flat for likestillingskomiteens kritikk av ansettelseskomiteens sammensetning.
Universitas (UiO)
07. september 2004
Mannlige studenter gjør det dårligere enn kvinnelige. I fjor tok de i snitt fem poeng mindre enn sine kvinnelig medstudenter.
Universitas (UiO)
07. september 2004
På MF finnes det i dag ingen kvinnelige professorer, og heller ingen kvinner i ledelsen. – Dette holder ikke mål, sier Likestillingsdirektør Long Litt Woon.
Tromsøflaket (UiTø)
26. august 2004
Jentene er i ferd med ”å kuppe” flere av UiTøs profesjonsutdanninger, deriblant psykologi og farmasi.
Universitetsavisa (NTNU)
23. august 2004
Bra med norsk forskning: Unge forskere har innflytelse. Dårlig med norsk forskning: For lang vei fram til fast ansettelse for unge forskere.
Andre aviser/tidsskrifter/nettsteder
22. august 2004
Universitetet i Oslo får gi kvinnelege studentar ei halvt tilleggspoeng ved opptak til mastprogrammet i informatikk.
På Høyden (UiB)
17. august 2004
Likestillingsombudets klagenemd mener det er lovstridig å gi kvinnelige stipendiater førsterett til universitetenes barnehageplasser.
På Høyden (UiB)
13. august 2004
Den nyvalgte lederen for likestillingskomiteen ved UiB, Gry Kibsgaard, ønsker at komiteen skal jobbe mer utadrettet og sette søkelyset på likestilling i arbeidshverdagen.
Universitas (UiO)
10. august 2004
Universitetet i Oslo får ikke forskjellsbehandle menn og kvinner ved tildeling av barnehageplass.
Universitetsavisa (NTNU)
03. juli 2004
Fredag denne uka er det jentedag på datastudiet ved NTNU. Men jenteandelen går stadig nedover.
Tromsøflaket (UiTø)
21. juni 2004
UiTø skal ha kvinner i minimum 25 prosent av professorstillingene og 50 prosent av de faste vitenskapelige mellomstillingene innen 2010.
Dagsavisen
14. juni 2004
Gravide ansatt i postdoktorstillinger er ikke garantert å komme tilbake i samme jobb etter endt fødselspermisjon.
Universitetsavisa (NTNU)
27. mai 2004
Dekanus David G. Nicholson ved Fakultet for naturvitenskap og teknologi er tildelt Likestillingsprisen for NTNU 2004.
På Høyden (UiB)
24. mai 2004
Guri Rørtveit ved Seksjon for allmennmedisin, Institutt for samfunnsmedisinske fag får Marie Spångberg-prisen til fremme av kvinnelige legers vitenskapelige innsats.
På Høyden (UiB)
24. mai 2004
Er det et glasstak som hindrer kvinner i å nå toppen av utdanningssystemet?
Universitas (UiO)
17. mai 2004
Hittil i år er kun én kvinne ansatt som professor I ved UiO.
Bergens Tidende
28. april 2004
Vi vil ha flere mannlige psykologistudenter, sier fakultetsledelsen ved UiB.

Sider