Nytt fra andre medier

Forskning.no
01. juni 2006
For første gang er det flere kvinner enn menn som fullfører lengre utdanning ved universiteter og høgskoler. Menn avlegger fortsatt flest doktorgrader.(
Universitetsavisa (NTNU)
30. mai 2006
Årets NTNU-pris for likestilling går til Kari Melby, mens Astrid Salvesen mottar NTNUs arbeidsmiljøpris.
Tromsøflaket (UiTø)
23. mai 2006
Kunnskapsminister Øystein Djupedal presenterte onsdag 24. mai et nytt utvalg som skal utrede den videre utviklingen innenfor høyere utdanning. I sine forslag skal utvalget blant annet ta hensyn til at begge kjønn sikres likeverdig plass på alle nivåer innen høyere utdanning og forskning.
Universitas (UiO)
22. mai 2006
Stipendiater ved Humanistisk fakultet mener fakultetet tvinger dem til å velge mellom barn og forskning.
Andre aviser/tidsskrifter/nettsteder
20. mai 2006
Women have outnumbered men on college campuses since the 1970s. But unlike one admissions dean in Ohio, New Hampshire officials say they're not going to lower their standards for male applicants.
Andre aviser/tidsskrifter/nettsteder
14. mai 2006
U.S. Secretary of Education Margaret Spellings delivered remarks to the first national summit on the advancement of girls in math and science today in Washington, D.C.
Uniforum (UiO)
10. mai 2006
Vinteren 2001 sette Universitetet i Oslo i gang det aller første mentorprogrammet som skulle hjelpa yngre kvinner til å få fart på forskarkarrieren sin. I fjor haust blei det tredje mentorprogrammet blåst i gang. – Ordninga har vore ein stor suksess, er konklusjonen til viserektor Inga Bostad, som også er likestillingsansvarleg i rektoratet.
A-avis / nyhetskilde ikke oppgitt
07. mai 2006
Stipendene er på inntil 25.000 kroner hver. Halvparten er øremerket for jenter.
07. mai 2006
Forskningsrådet har et særlig ønske om å se mange gode kvinnelige kandidater i den planlagte utlysningen av ordningen Yngre, fremragende forskere (YFF).
På Høyden (UiB)
04. mai 2006
Kvinner i mannsdominerte miljø pålegges en mengde usynlig arbeid, mener kvinnelige akademikere. De ønsker at jobben de gjør i komiteer, utvalg og som ”trekkplaster” for kvinnelige studenter, må synliggjøres og belønnes bedre enn i dag.
Studvest (UiB)
02. mai 2006
Andelen kvinnelige søkere til Norges Handelshøyskole (NHH) øker.
Teknisk ukeblad
02. mai 2006
Rekordmange norske studenter har fått stipend for romrelaterte studier i velrenommerte Strasbourg. Men ikke ei eneste jente!
Andre aviser/tidsskrifter/nettsteder
27. april 2006
För att Sverige ska vara en ledande forsknings- och utbildningsnation måste det vara attraktivt att arbeta vid universitet och högskolor.
Dagens Nyheter
27. april 2006
Ny utredning vill stärka Kulturrådets roll i jämställdhetsarbetet inom scenkonsten.
Tentakel
26. april 2006
Det kostar på för kvinnor att bli jämställda. En ny rapport från Högskoleverket – Forskarutbildning och forskarkarriär – visar på alarmerande siffror på utvecklingen av jämställdhet inom naturvetenskaperna.
Studvest (UiB)
25. april 2006
KJØNNSKVOTERING. Jon Dagsland skriver i sin kommentar i Studvest 5.april at det er feil av NSU å fokusere på radikal kjønnskvotering som et ledd i likestillingsarbeidet i høyere utdanning.
Andre aviser/tidsskrifter/nettsteder
25. april 2006
Under våren 2006 arrangerar THS tillsammans med KTH en jämlikhetskampanj i syfte att lyfta fram den forskning om jämlikhet och jämställdhet som finns vid KTH samt att lyfta fram den viktiga debatten om likabehandling i samhället och vid högskolan.
BBC
20. april 2006
A senior Cambridge University academic accused of groping a former student told a jury he was "flirtatious" but not a sex offender.

Sider