Både klasse og kjønn påvirker utradisjonelle utdanningsvalg

Kvinner og menn er mer tilbøyelige til å velge utradisjonell utdanning for å klatre på samfunnsstigen eller beholde sin posisjon, mener forsker.

– Flere kvinner har valgt mannsdominerte utdanninger, og da særlig kvinner med høyere klassebakgrunn. En viktig forklaring på dette er at mannsdominerte yrker historisk sett har hatt høyere status og lønn enn kvinnedominerte yrker, sier Sara Seehuus. (Illustrasjonsfoto: iStockphoto)

Sara Seehuus er doktorgradsstipendiat ved Senter for profesjonsstudier på OsloMet. (Foto: Hannah Christin Lerfaldet)

Mer om studien

Studien er en kvantitativ analyse av norske registerdata. Klassebakgrunn er målt med foreldrenes klasseposisjon, som er definert på bakgrunn av foreldrenes utdanning, yrke og inntekt. Dette er målt når personene studien tar utgangspunkt i, er 16 år.

I studien er The Oslo Register Data Class Scheme brukt, et klasseskjema utviklet av Marianne Nordli Hansen m. fl. Skjemaet er spesielt utviklet for analyse av registerdata.

Utdanningskategoriene i studien er definert slik:

  • Kvinnedominerte utdanninger: over 70 prosent kvinner
  • Mannsdominerte utdanninger: under 70 prosent kvinner

Mer om kjønn og utdanning

Grunnet økningen av kvinner i høyere utdanning de siste tiårene, er det i dag få mannsdominerte studier i høyere utdanning.

Blant studiene som fortsatt er mannsdominerte er for eksempel utdanninger innenfor informasjon og datateknologi, en del ingeniørutdanninger og utdanninger i militæret, som flyver- og navigatørutdanning, eller militær ledelse med fordypning i logistikk.