Resultater fra innhold

Det er mye fokus på kvinneandelen blant de fast ansatte ved universiteter og høgskoler. Men det er næringslivet og i instituttsektoren at andelen kvinnelige forskere er lavest.

24. september 2006

Oppslag i regionavisa Bergens Tidende, konferanse og debatt blant studenter og ansatte. Universitetet i Bergen reviderer sin handlingsplan for likestilling, og det skjer ikke i stillhet.

22. september 2006

Retningslinjene for fordeling av arbeidstid mellom forskning og undervisning er fjernet. Mange frykter det kan ramme kvinnelige forskere spesielt.

15. august 2006
Hva vil statsråd Øystein Djupedal gjøre for å få fortgang i likestillingsarbeidet i universitets- og høyskolesektoren?
08. august 2006
Danmark har den laveste kvinneandelen blant professorer i Norden. Det diskuterer de lite.
07. august 2006
Hvorfor går det så treigt å øke kvinneandelen innen forskning i privat sektor? Det har en ekspertgruppe i EU forsøkt å finne ut av.
28. juni 2006
Lønner kvinner seg? Det har franske Laure Turner forsøkt å regne ut.
28. juni 2006

Hvilken betydning har egentlig kravet om integrering av likestillingshensyn hatt i den nye runden med SFF-utlysninger i Norge?

26. juni 2006
Til høsten utlyses nye stipend til Yngre fremragende forskere. Professor Inge Henningsen mener Forskningsrådet bør gjøre en likestillingsvurdering av hele ordningen.
26. juni 2006

Likestillings- og diskrimineringsombudet ønsker "et bredere fokus" mot diskriminering i akademia. Med seg har de et nytt lovverk som utdannings- og forskningsinstitusjonene er forpliktet av.

23. juni 2006
Det blir nytt møte for likestillingsarbeidere mot slutten av året.
20. juni 2006

Foreta en likestillingsvurdering av budsjettet.

10. juni 2006

”Jeg vet hva man skal gjøre for å få likestillingsarbeidet til å fungere, men det er sjelden jeg får lov å gjøre det.” Slik innledet Eva Mark sitt foredrag på Nettverksmøte for likestillingsarbeidere 29. mai.

10. juni 2006

Leder i Komité for integreringstiltak - Kvinner i forskning er tildelt NTNUs likestillingspris for 2006.

01. juni 2006

Eva Mark forsker på forholdet mellom teori og praksis i likestillingsarbeidet. 29. mai kommer hun for å snakke med likestillingsarbeidere ved norske universitet og høgskoler.

15. mai 2006

Motivasjonsarbeid og en aktiv personalpolitikk skal få kvinner til topps i Lillehammer.

26. april 2006

Komité for integreringstiltak – kvinner i forskning har bevilget 225 000 kroner til nettverksbygging i universitets- og høgskolesektoren.

26. april 2006
Vi må synliggjøre kjønnsmobbing i akademia, skriver sosiologen Hannah Helseth.
26. april 2006

De er mangelvare på professornivå. Det merkes når vervene skal fordeles.

24. april 2006

- Å bygge nettverk mellom kvinner er noe av det viktigste jeg gjør, mener Svandís Benediksdóttir ved NTNU.

14. mars 2006