Lærte seg et nytt fag for å få jobb i Norge

Flere kvinner enn menn har partnere som også er forskere. Kreftforskeren Yanran Cao lærte seg marinbiologi for å kunne få jobb i samme by som sin professorektemann i Norge.

Yanran Cao fra Kina kombinerer sin medisinske kunnskap med marinbiologi i jobben ved Avdeling for biologiske fag ved Høgskolen i Ålesund. (Foto: Privat)

Yanran Cao fra Kina står på en flyplass i Norge. Det er midt på vinteren og mørkt og kaldt. Hun har en doktorgrad i medisin og er godt i gang med sin andre doktorgrad i biologi ved Universitetet i Hamburg. Med seg har hun også to små barn på to og fem år.

Grunnen til at hun befinner seg her er ektemannen, som noen måneder tidligere begynte i en fast stilling som professor ved Høgskolen i Ålesund. Han er også fra Kina, men nå skal de bo i Norge.

Cao er kreftforsker, men motsetning til ektemannen har hun ingen forskerstilling som venter på henne i det nye landet. Hva vil skje nå?

På jobbjakt for kona

Cao og ektemannen er to av stadig flere asiatiske forskere som finner veien til Norge. Siden 2007 er antallet asiatiske forskere nær doblet i Norge, fra 538 i 2007 til 1019 i 2012.

Caos ektemann dro til Ålesund for å begynne i jobben åtte måneder før hun kom.

– Han gikk rundt med CV-en og artiklene mine, og spurte etter jobb til meg, forteller Cao.

Ifølge en amerikansk rapport  har kvinnelige forskere i større grad enn menn partnere som også er forskere. Som regel er det mannens jobb som er utslagsgivende for hvor parene drar.

Såkalt dual couple hiring, at et lærested ansetter begge forskerne i paret, er en økende trend internasjonalt, men mindre vanlig i Norge.

Nå bor Cao og ektemannen sammen i Ålesund og har både norske og utenlandske venner og kollegaer. 

Fra medisin til marinbiologi

En utfordring  for Cao var at det ikke finnes et medisinsk grunnforskningsmiljø i Ålesund, spesielt for hennes fagfelt, tumorrelatert immunologi.

– Det er utfordrende for meg å fortsette med forskningen min i Norge, blant annet fordi det lokale sykehuset i Ålesund ikke har de nødvendige forskningsfasilitetene, sier Cao.

To år senere er hun likevel langt fra arbeidsledig. Nå har hun en toårig professorstilling ved Avdeling for biologiske fag ved Høgskolen i Ålesund, samme institusjon som ektemannen.

For å komme dit har hun imidlertid måttet stifte kjennskap med et nytt fagfelt, nemlig marinbiologi.

– Jeg forsøker å dra fordel av min medisinske kunnskap i den marinbiologiske forskningen, sier Cao.

Skriver søknader

Parallelt med arbeidet ved Avdeling for biologiske fag forsøker Cao å fortsette med den medisinske forskningen. Det er imidlertid utfordrende å få finansiering.

– Det er vanskelig å få tilslag på forskningssøknadene om tumor-immunologi fordi jeg mangler lokale samarbeidspartnere og bakgrunn i Norge, sier Cao.

Det tar mye tid å skrive søknader, og hittil har hun ikke klart å skaffe midler til den medisinske forskningen. Den marinbiologiske forskningen hennes har imidlertid fått støtte fra en regional forskningsstiftelse.

Takknemlig

Cao er svært takknemlig  for arbeidet Høgskolen i Ålesund har gjort med å skaffe henne en jobb ved samme institusjon som ektemannen. Først fikk hun en deltidsstilling på høyskolen, med bistand fra NAV. Senere ble hun tilbudt det midlertidige professoratet.

Samtidig legger ikke Cao skjul på at å jobbe med et nytt fag, samtidig som hun søker finansiering til egen medisinske forskning, lærer seg norsk, og er småbarnsmor, er krevende.

– Men det ville det nok vært uansett hvilket land jeg var i, sier Cao, som trives godt blant marinbiologene.

Internasjonale forskere i Norge. Hvem er de?

Tallene viser at stadig flere internasjonale forskere finner veien til norske universiteter og høgskoler. Men hvem er de?

I denne miniserien presenterer kifinfo.no et knippe utenlandske forskere som bor og arbeider i Norge.

Forrige forsker var Claire Coutris fra Frankrike.

Forskeren

Yanran Cao  har en doktorgrad i internmedisin med spesialisering i blodsykdommer fra Union Medical College (PUMC) i Kina.

Siden 2004 har hun forsket innenfor tumorrelatert immunologi tilknyttet Universitetet i Hamburg. I 2013 tok hun sin andre doktorgrad ved samme sted.

Nå jobber hun som professor ved Avdeling for biologiske fag ved Høgskolen i Ålesund.

Kontaktinformasjon: yaca@hials.no