Kvinnesatsing på teknologifeltet ga likestillingspris

Vinneren av årets likestillingspris, Simula Research Laboratory, berømmes for stor fremgang og godt innarbeidede planer for likestilling. Men de tåler også et enda høyere ambisjonsnivå, ifølge Kif-komiteens innstilling.

Leder ved Simula Research Laboratory, Aslak Tveito, sier prisen motiverer til enda høyere ambisjonsnivå for kjønnsbalanse i de vitenskapelige stillingene. (Foto: Karl Branaas)

− Hvis noen hadde sagt for fem år siden at Simula skulle få en likestillingspris, ville det blitt betraktet som en litt flau vits, sier Aslak Tveito, daglig leder ved det unge forskningsinstituttet.

– Når det er sagt, har vi jobbet godt med søknaden og programmet vårt for likestillingsarbeid, sier Tveito.

– Men vi er likevel overrasket, og ikke minst veldig glade.

Simula er et ungt forskningsinstitutt som driver grunnforskning innen et mannsdominert fagfelt − programvare, maskinvare og kommunikasjonsteknologi. Simula Research Laboratory ble etablert i 2001, og har tidligere høstet gode skussmål i internasjonale vurderinger for vitenskapelig kvalitet og effektiv drift. Navnet kommer av programmeringsspråket Simula, som ble utviklet på 1960-tallet.

Likestillingsprisen deles ut av Kunnskapsdepartementet, og ble i går delt ut for sjuende år på rad. Det er første gang prisen går til et institutt.

− Simula har verdensledende fagmiljøer, ansetter kun de beste, og vet at de beste finnes både blant kvinner og menn, og fra alle land, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen og fortsetter:

− De beviser i praksis at mangfold kan bidra til internasjonal suksess og fremragende forskning.

Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen gir Simula-leder Aslak Tveito likestillingsprisen for 2013. (Foto: Synnøve Mjeldheim Skaar/Kunnskapsdepartementet)

Nådd første mål

I innstillingen til prisen vektlegger Komité for kjønnsbalanse i forskning (Kif-komiteen) Simulas målrettede og ambisiøse arbeid for likestilling med sin Gender Action Plan, som ble iverksatt i 2009.

«De beviser at får man gode arbeidsvilkår, produserer man også bra. Likestillingsarbeidet er en vesentlig del av dette», heter det videre i komiteens innstilling, som berømmer vinneren for «et ambisiøst, veldokumentert og gjennomført arbeid for å fremme kjønnsbalanse ved institusjonen».

En av Simulas målsettinger har vært en økning fra 19 til 25 prosent kvinner i vitenskapelige stillinger innen 2015. Dette målet har de allerede nådd – 26 prosent av de vitenskapelig ansatte er i dag kvinner. Simulas fagområder har svært lav kvinneandel på masternivå, anslagsvis bare 20 prosent, og et av instituttets tiltak er samarbeid med videregående skoler om å inspirere flere jenter til å velge realfag.

I tillegg er direkte headhunting av kvinnelige forskere, kjønnsbalanse i styrene, familievennlige arbeidsvilkår og opplæring i kjønnsbalanse på ledernivå blant Simulas tiltak for likestilling.

Likestilling viktig for norsk økonomi

Torbjørn Røe Isaksen understreker at likestillingsarbeid er viktig både i et rettferdighetsperspektiv og for arbeidsmiljø og fremskritt både innen akademia og næringsliv.

− Kif-leder Curt Rice har sagt at «å gjøre arbeidsplassen bedre for kvinner, er det samme som å gjøre den bedre for alle», påpeker Isaksen.

− Det er jo sånn at talent i utgangspunktet og fra naturens side er likt fordelt mellom kvinner og menn. Da må vi selvfølgelig sørge for at alle får like muligheter til å bruke talentene sine, sier kunnskapsministeren.

– Kvinnefrigjøringen har vært til gagn, ikke bare for de sosiale idealene våre om hva som er riktig og rettferdig, men også for norsk økonomi, for norsk næringsliv, for norsk akademia.

Vil bli enda bedre

Nå er Simulas videre målsetting å ha 30 prosent kvinner i vitenskapelige stillinger innen 2022, en økning med fire prosent fra i dag. I sin innstilling kommenterer Kif-komiteen at de kunne lagt ambisjonsnivået høyere.

− Og det er ingen tvil om at denne prisen er en motivasjon til å gjøre nettopp det, sier Aslak Tveito.

− Det viktigste vi har gjort, er å satse på de kvinnene vi faktisk har. De blomstrer, og når de blomstrer, blir det flere av dem, og vi blir bedre, mener han.

− Prispengene skal brukes i det videre arbeidet med dette, og derfor er jeg på ganske trygg grunn når jeg lover at vi skal få enda bedre balanse, og enda bedre evalueringer.

Likestillingsprisen

Kunnskapsdepartementets likestillingspris for 2013 ble utlyst 12. august. Fristen for å melde sitt kandidatur var 15. november 2013.

Formålet med prisen er å stimulere UH-sektoren og forskningsinstituttsektoren til å arbeide aktivt, målrettet og planmessig med likestilling på sin arbeidsplass.

Prisen har blitt delt ut årlig siden 2007. Komité for kjønnsbalanse i forskning (Kif-komiteen) utlyser, vurderer og innstiller vinner til likestillingsprisen.

Likestillingsprisen 2013 går til Simula Research Laboratory. Det er første gang prisen går til et institutt.

Les mer om Likestillingsprisen