Instituttet hvor over halvparten av forskerne er utenlandske

Forskningsinstituttet Simula vant likestillingsprisen i 2013 etter å ha arbeidet hardt for å bedre kjønnsbalansen. Men over halvparten av forskerne er utenlandske, og Simula vil både bli bedre på kjønnsbalanse og etnisk mangfold.

På forskningsinstituttet Simula er over halvparten av forskerne utenlandske, men bare 24 prosent av forskerne er kvinner. Nå skal Simula jobbe med både kjønnsbalanse, kultur og mangfold. (Illustrasjonsfoto: iStockphoto)

I 2013 ble hovedmålet om å få kvinneandelen opp til 25 prosent nådd for Simula Research Laboratory, et forskningsinstitutt som driver grunnforskning innen programvare, maskinvare og kommunikasjonsteknologi.

Handlingsplanen for likestilling fra 2009, Gender Action Plan, er utdatert – nå skal både kjønn og mangfold inn i handlingsplanen.

Denne uka kommer Komité for kjønnsbalanse og mangfold i forskning (Kif-komiteen) på besøk til Simula på Fornebu for å diskutere likestillings- og mangfoldsarbeidet.

En handlingsplan for mangfold – hvorfor det?

– Hvorfor trengs det en handlingsplan for mangfold akkurat nå?

– Det kan hende vi burde ha tenkt på dette før, også når det var få utenlandske forskere på Simula. Nå er det aktualisert fordi vi har så mange ikke-norske forskere, faktisk over halvparten av forskerstaben vår, sier Kyrre Lekve, viseadministrerende direktør ved Simula.

30 ulike nasjonaliteter er representert i selskapet, og over halvparten av de fast ansatte forskerne kommer fra land utenfor Norge. På stipendiatnivå er det enda flere: 60 prosent av doktorgradsstipendiatene og 73 prosent av postdoktorene kommer fra andre land enn Norge.

– Hvor kommer ønsket om en handlingsplan fra?

– Jeg tror det kommer fra oss alle, blant annet fra kolleger og ledere som daglig jobber sammen med våre utenlandske forskere.

– Vi ønsker en bevisst plan for likestilling og mangfold, og vi ser fram til å diskutere planene våre med Kif-komiteen, sier Kyrre Lekve, viseadministrerende direktør ved Simula. (Foto: Karl Brånås)

En norsk arbeidskultur

Mangfoldsarbeidet på Simula kan kort oppsummert knyttes til språk og kultur, ifølge Lekve.

– Jeg er klar over at dette er to veldig vide områder, sier Lekve smilende.

Han forklarer:

– Vi har vel egentlig ganske god kontroll på den delen som gjelder språk. Engelsk er arbeidsspråket på Simula, og det fungerer rimelig godt.

– Kommunikasjon og kultur er imidlertid en konstant prosess hos oss. Vi har hatt kurs om hvordan man jobber og om den norske arbeidskulturen. Det kan kanskje også være aktuelt med kurs i forskerledelse som tar for seg kulturdimensjonen, både for norske og utenlandske forskere på Simula.

– Vi ønsker rett og slett en bevisst plan, men alt er ikke fastlagt enda, og vi ser fram til å diskutere planene våre med Kif-komiteen på onsdag.

Bevisste likestillingsstrategier i en mannsdominert bransje

Simulas arbeid med likestilling førte til at forskningsinstituttet fikk Kunnskapsdepartementets likestillingspris for to år siden. Likevel har forskningsinstituttet et stykke igjen til de har nådd målet om kjønnsbalanse blant de ansatte forskerne.

Les også: Kvinnesatsing på teknologifeltet ga likestillingspris

Målet innen 2017 er en kjønnsfordeling på 30 prosent kvinner og 70 prosent menn, mens tall fra 2014 viser at det er 24 prosent kvinnelige forskere. Instituttet vil bedre kjønnsbalansen gjennom:

  • Rekruttering og ansettelse
  • Forbedring av arbeidsmiljøet

– Vi har lenge hatt en bevisst strategi for å øke kjønnsbalansen. Det er viktig å bygge opp dyktige forskere som skal bli seniorforskere, og vi bruker både driftsmidler og oppfølging for å bedre kjønnsbalansen, sier Lekve.

Forutsigbare karriereløp

Noe av utfordringen er nettopp at selv om Simula jobber for å få forskere til å fortsette hos dem, er det hos dem – i likhet med ellers i forskningssektoren – mange flere i rekrutteringsstillinger enn det instituttet har mulighet til å ansette i faste forskerstillinger.

– Det er likevel et mål å tilby en karrierevei hos oss, vi vil jo ha folk til å bli hos oss. Det er viktig generelt, og det er ting som tyder på at det kanskje er ekstra viktig for kvinnelige forskere, mener Lekve.

– Her på Simula ønsker vi diskusjon, åpenhet, gode kollegiale forhold og vi er opptatt av å ha sosiale arenaer. Men jeg er klar over at det å ha et godt arbeidsmiljø er en konstant prosess og noe vi må jobbe med kontinuerlig.

Bredere og bedre rekruttering

Simula jobber i et mannsdominert felt. Frafall er likevel en større utfordring enn det er å få kvinner til å søke, ifølge Lekve.

– Vi får gode søkere, men den største utfordringen er å få folk til å bli. Simula må få opp kvinneandelen i faste forskerstillinger.

– Vi driver aktiv rekruttering, men først og fremst via nettverk vi allerede har. Forskerne på Simula er avgjørende fordi de kan bringe oppmerksomheten mot kvinner og menn vi kan rekruttere, sier Lekve.

– Jeg regner med at Kif-komiteen sitter med god oversikt om hvordan det jobbes med likestilling og etnisk mangfold i forskningssektoren. Vi gleder oss til å få noen vurderinger og diskusjoner av de tiltakene vi ønsker å sette i gang, avslutter Lekve.

Les mer

Simula Research Laboratory ble etablert i 2001 og holder til på Fornebu utenfor Oslo.

Onsdag 23. september har Komité for kjønnsbalanse og mangfold i forskning (Kif-komiteen) møte med Simula om deres likestillings- og mangfoldsarbeid.

Simula jobber med en ny handlingsplan som skal inneholde både likestilling og etnisk mangfold og erstatte dagens Gender Action Plan, som delvis allerede er oppfylt.

Tall fra 2014 viser:

  • 24 prosent (ned fra 26 prosent i 2013) kvinnelige vitenskapelige ansatte.
  • Kvinnelige forskere fordeler seg slik: 24 prosent doktorgradsstipendiater, 29 prosent postdoktorer og 20 prosent fast ansatte forskere.
  • 30 ulike nasjonaliteter er representert i selskapet.
  • Over 52 prosent av de ansatte kommer fra andre land enn Norge.
  • Blant doktorgradsstipendiatene er det 60 prosent som kommer fra land utenfor Norge.
  • Blant postdoktorene er det 73 prosent som kommer fra land utenfor Norge.

  Kilde: Simula

Se også