UiB innsikt: Akademisk likestilling

16okt
16. oktober 2021 - 14:00 til 15:30

Universitetsaulaen, Bergen

Det samfunnsvitenskapelige fakultet ved Universitetet i Bergen (UiB) og UiB innsikt inviterer til seminaret Akademisk likestilling: Vi har ekspertisen, så hvorfor får vi det ikke til?

Fra Det samfunnsvitenskapelige fakultet ble etablert for 50 år siden har det vært forsket på likestilling. Denne kunnskapen om betingelsene for et mer likestilt og inkluderende samfunn har vært med på å forme hvordan vi tenker, handler og utformer institusjoner og er en del av utviklingen som har gjort Norge til et av verdens mest likestilte land.

Men internt står det ikke så bra til. Hvorfor er det sånn? Og hva kan vi lære av forskningen for å skape et universitet som er mer likestilt – og også langs andre dimensjoner, mer inkluderende?

Les mer