Kif-komiteen gjør opp status: Veien videre for kjønnsbalanse og mangfold i forskning

(Illustrasjonsbilde: iStockphoto)

Hva er status for arbeidet med kjønnsbalanse og mangfold, og hvor går veien videre? Det er sentrale spørsmål når Komité for kjønnsbalanse og mangfold i forskning (Kif-komiteen) inviterer til avslutningskonferanse torsdag 11. november kl. 11.30–16.00. Velkommen!

Den nåværende Kif-komiteen avslutter sitt arbeid for denne perioden (2018–2021), og forbereder oppstarten til neste komité. Den nye Kif-komiteen starter januar 2022.

Konferansen vil ta opp sentrale temaer som Kif-komiteen har jobbet med i denne perioden, og være en overlevering til ny komité: Hva kan være prioriterte arbeidsområder for neste periode og hvordan løfte disse temaene? Hva har vært viktige milepæler, hva har vi lært og hvilke utfordringer krever fortsatt oppmerksomhet i tiden fremover?

Meld deg på her

Tema

Temaene i programmet bygger på noen av Kif-komiteens arbeidsområder i perioden, inkludert en kartlegging av likestillingsarbeidet i universitets-, høgskole- og instituttsektoren (UHI-sektoren). Kartleggingen viste at det er stort behov for å styrke likestillings- og mangfoldsarbeidet i den norske UHI-sektoren.

Konferansen setter søkelys på følgende fire temaer:

  • Likestillings- og mangfoldsledelse
  • Inkluderende innovasjon
  • Handlingsplaner for likestilling og mangfold
  • Seksuell trakassering

Konferansen inneholder både samtaler og refleksjoner mellom ledere, forskere og andre fagfolk.

Konferansen blir avholdt i Oslo, men for å sikre gode muligheter for deltakere fra hele landet, blir konferansen også strømmet.

Konferansen passer for: Ledere, rådgivere som arbeider med handlingsplaner, ansatte med ansvar for lederutvikling, forskere og andre interesserte.

Program

Fire temaer skal belyses gjennom innlegg og samtaler mellom ledere, forskere og fagfolk.

Likestillings- og mangfoldsledelse

Are Hallan Syversen, partner i Mobilize Strategy Consulting.
Sunniva Whittaker, rektor ved Universitetet i Agder og styreleder i Universitets- og høgskolerådet.
Tor Grande, prorektor for forskning og formidling ved NTNU og medlem i Kif-komiteen.
Laura E. M. Traavik, førsteamanuensis ved Høyskolen Kristiania.

Inkluderende innovasjon

Elisabet Carine Ljunggren, dekan ved Fakultet for samfunnsvitenskap ved Nord universitet.

Fra visjon til praksis: Sektorens arbeid med handlingsplaner for likestilling og mangfold

Mari Teigen, forsker I ved Institutt for samfunnsforskning og leder for CORE – Senter for likestillingsforskning.
Curt Rice, rektor ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet og leder for Kif-komiteen.
Tony Burner, professor ved Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap og leder for likestillings- og inkluderingsutvalget ved Universitetet i Sørøst-Norge.
Ingeborg Palm Helland, forskningssjef ved Norsk institutt for naturforskning og medlem av Kif-komiteen.

Seksuell trakassering

Nina Waaler, fungerende rektor ved OsloMet.
Ragnhild Hennum, dekan ved Det juridiske fakultet ved Universitetet i Oslo og varamedlem i Kif-komiteen.

Innledere


Are Hallan Syversen. (Foto: Mobilize Strategy Consulting)

Are Hallan Syversen, partner i Mobilize Strategy Consulting.


Sunniva Whittaker. (Foto: UiA)

Sunniva Whittaker, rektor ved Universitetet i Agder og styreleder i Universitets- og høgskolerådet.


Tor Grande. (Foto: NTNU)

Tor Grande, prorektor for forskning og formidling ved NTNU og medlem i Kif-komiteen.


Laura Traavik. (Foto: BI)

Laura E. M. Traavik, førsteamanuensis ved Høyskolen Kristiania.


Elisabet Ljunggren. (Foto: Nord universitet)

Elisabet Carine Ljunggren, dekan ved Fakultet for samfunnsvitenskap ved Nord universitet.


Mari Teigen. (Foto: ISF)

Mari Teigen, forsker I ved Institutt for samfunnsforskning og leder for CORE – Senter for likestillingsforskning.


Curt Rice. (Foto: Håkon Sparre, NMBU)

Curt Rice, rektor ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet og leder for Kif-komiteen.


Tony Burner. (Foto: USN)

Tony Burner, professor ved Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap og leder for likestillings- og inkluderingsutvalget ved Universitetet i Sørøst-Norge.


Ingeborg Palm Helland. (Foto: I. N. Pettersen)

Ingeborg Palm Helland, forskningssjef ved Norsk institutt for naturforskning og medlem av Kif-komiteen.


Nina Waaler. (Foto: Sonja Balci / OsloMet)

Nina Waaler, fungerende rektor ved OsloMet.


Ragnhild Hennum. (Foto: UiO)

Ragnhild Hennum, dekan ved Det juridiske fakultet ved Universitetet i Oslo og varamedlem i Kif-komiteen.


Praktisk

Når: Torsdag 11. november 2021 kl. 11.30–16.00
Påmelding: Meld deg på her 
Påmeldingsfrist: 29. oktober 2021
Hvor: Clarion Hotel The Hub i Oslo

Konferansen strømmes. For tilgang til sendingen registrerer du deg som «digital deltaker» i påmeldingskjemaet.

Deltakelse på konferansen og middagen er gratis.

Har du spørsmål til påmeldingen kan du bruke det elektroniske henvendelsesskjemaet på nettsiden for påmelding, eller ringe Meetings på telefon 46 97 78 19.

Det er holdt av noen hotellrom fra 11.-12. november til dem som har behov for overnatting. Overnattingen kan bestilles i skjemaet ved påmelding, helst innen 1. oktober. Hotellrom er ikke dekket, men må betales av den enkelte direkte til hotellet.

Les mer om Kif-komiteen

Den femte Komité for kjønnsbalanse og mangfold i forskning (Kif-komiteen) ble oppnevnt for perioden 1. januar 2018 til og med 31. desember 2021.

Se Medlemmer 2018-2021 og Mandat for Komité for kjønnsbalanse og mangfold i forskning (Kif)