Likestillingsprisen

Pokal

Kunnskapsdepartementets likestillingspris var en pris for å fremme likestilling ved forskningsinstituttene og i universitets- og høgskolesektoren. Prisen gikk til den/de institusjoner og/eller forskningsinstitutter med de beste tiltakene for å bedre kjønnsbalansen, og har blitt delt ut årlig siden 2007.

Likestillingsprisen var på 2 millioner kroner, og skulle være et tilskudd til de ressursene institusjonene selv setter av til likestillingsarbeid.

Komité for kjønnsbalanse og mangfold i forskning (Kif-komiteen) utlyste, vurderte og innstilte til likestillingsprisen.

Høsten 2014 bestemte regjeringen Solberg å avvikle Kunnskapsdepartementets likestillingspris.

Les saken: Over og ut for likestillingsprisen (08.10.2014)

Likestillingsprisen

Kunnskapsdepartementet delte ut likestillingsprisen som var på 2 millioner kroner. Prisen er et tilskudd til de ressursene institusjonene selv har satt av til likestillingsarbeid. Den har blitt delt ut totalt sju ganger, for 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 og 2013.

Likestillingsprisen 2013 gikk til Simula Research Laboratory. Det var første gang et forskningsinstitutt får Kunnskapsdepartementets likestillingspris. Les saken Kvinnesatsing på teknologifeltet ga likestillingspris

Se oversikt over alle vinnerne i saken: Pris med mange muligheter