Kif-komiteen møter kunnskaps­ministeren

Kunnskapsdepartementet har nedsatt Komité for kjønnsbalanse og mangfold i forskning. I dag har komiteen sitt årlige møte med kunnskapsministeren.

I dag møtes kunnskapsminister Henrik Asheim og Kif-komiteen for å diskutere likestilling og mangfold i forskningssektoren. (Foto: Hans Kristian Thorbjørnsen)

Ingrid Guldvik er professor og dekan ved Høgskolen i Innlandet og nestleder i Kif-komiteen. (Photo: Gro Vasbotten)

– Kif-komiteen er en viktig aktør i regjeringens arbeid med kjønnsbalanse og mangfold i akademia, sier fungerende kunnskapsminister Henrik Asheim til kifinfo i forkant av møtet.

Ingrid Guldvik, nestleder i Komité for kjønnsbalanse og mangfold i forskning (Kif-komiteen), mener dette møtepunktet mellom kunnskapsministeren og komiteen er av stor betydning:

– Det er svært viktig at Kif-komiteen har denne enestående sjansen til direkte kontakt med statsråden, der vi både kan fremme saker som komiteen er opptatt av og at vi får kunnskap om hvordan ministeren tenker om kjønnslikestilling og mangfold i forsknings- og utdanningssektoren, sier Guldvik.

Komité for kjønnsbalanse og mangfold i forskning (Kif-komiteen) har gitt innspill til Kunnskapsdepartementet før møtet: Les brevet fra Kif-komiteen

Tre ønsker til ministeren

Kif-komiteen har meldt inn følgende ønsker til Kunnskapsdepartementet:

  • Kif ønsker å bli brukt i prosesser initiert av Kunnskapsdepartementet: Komiteen ber om å bli inkludert tidlig i utviklingen av rapporter og dokumenter som berører arbeidet med kjønnsbalanse og etnisk mangfold i forskning.
  • Mer fokus på kjønnsbalanse i norske pristildelinger i UH-sektoren: Menn vinner langt flere prestisjefylte priser innen forskning og innovasjon enn kvinner, og Kif-komiteen ber om at Kunnskapsdepartementet tar initiativ for å rette opp i denne skjevheten.
  • Kompetanse på mangfold og likestilling blant ledere i UH-sektoren: Kif-komiteen ønsker at kunnskap om og erfaring fra arbeid med likestilling og mangfold settes som et kompetansekrav ved ansettelse av ledere. De ber Kunnskapsdepartementet om hjelp til å sette mangfolds- og likestillingskompetanse blant ledere i UH-sektoren høyere på agendaen.

Ny komité fra 2018

Kif-komiteen er også opptatt av å dele sine erfaringer fra denne perioden, som nå nærmer seg slutten. Komiteen vil gjerne diskutere den nye komitéperioden, noe kunnskapsministeren også ønsker:

– Jeg ser frem til å høre komiteens vurderinger av arbeidet i denne fireårsperioden og diskutere retning for komiteens videre arbeid, sier Henrik Asheim.

Som en oppsummering og avslutning av denne komitéperioden, skal Kif-komiteen arrangere en stor nordisk konferanse i Oslo i november.

Les om konferansen: Creating a competitive edge through diversity – leadership for Nordic research excellence towards 2030

Konferansen er en del av programmet under det norske formannskapet i Nordisk ministerråd og støttes av både Kunnskapsdepartementet og NordForsk.

Mer om Kif-komiteen