Satser på opprykk

Universitetet i Tromsø har som mål at kvinneandelen i toppstillinger skal økes til 30 prosent innen utgangen av 2013. Et viktig tiltak blir rekruttering fra egne rekker.

Curt Rice tror prøveevalueringer vil gi flere kvinner i toppstillinger. (Foto: Johanne Hansen Kobberstad)

– Vi er midt i prosessen med å utforme ny handlingsplan for likestilling, og ett av tiltakene vi kommer til å satse på, er tilbud om prøveevaluering for kvinner i førstestillinger – altså førsteamanuenser og førstelektorer, forteller Curt Rice, prorektor ved Universitetet i Tromsø.

Ideen er å simulere opprykksprosessen, ved at kvinnene utformer en søknad om opprykk til professor eller dosent. Søknaden blir bedømt av en person som vurderer hvor mye de har igjen til opprykk.

Kvinner venter lenger

– Min erfaring er at menn søker om opprykk når de tror de har en sjanse, mens kvinner venter med å søke til de er helt sikre på at de er kvalifisert. Vi håper ordningen med prøveevaluering vil få kvinnene til å søke om opprykk tidligere.

– Vi har testet ut ordningen ved ett fakultet. De foretok prøvebedømmelser av fire-fem kvinnelige ansatte. Alle fikk beskjed om at de var nærmere opprykk til professor enn det de hadde trodd, sier Rice.

Nå har ledelsen ved universitetet sendt brev til alle instituttene og bedt dem finne ut hvilke kvinner som snart kvalifiserer til toppstillinger.

Letekomité

Universitetet setter også i gang tiltak for å rekruttere kvinner utenfra.

– Å øke andelen kvinner i toppstillinger trenger ikke bare å skje gjennom opprykk. Vi ønsker å rekruttere flere kvinner gjennom nytilsettinger. Derfor anbefaler vi nå at det skal opprettes en letekomité ved hver utlysning til professor- og dosentstillinger. Komiteens mandat er å finne aktuelle kvinnelige søkere, forteller Rice.

Målsetningen om at kvinneandelen i toppstillinger skal økes til 30 prosent står i universitetets handlingsplan for 2009 til 2013. Da handlingsplanen ble vedtatt, var andelen kvinner i toppstillinger 22 prosent.