Nettverksdatabase skal fremme internasjonalt samarbeid

Nå lanseres en database med forskningsenheter som ønsker å samarbeide for å fremme likestilling i og utenfor akademia – verden over.

Universitetet på Tenerife står bak den nye databasen med organisasjoner og institusjoner som jobber med kjønn og likestilling. (Foto: Universidad de La Laguna)

Det er Universitetet i La Laguna (Tenerife, Spania) som lanserer Gender & Science Networking Database denne uken. Arbeidet med å utvikle databasen ble ledet av Ana Puy, direktør ved universitetets enhet for likestilling.

Databasen er en gratis ressurs til kjønnsforskningssentre og likestillingsenheter ved ulike universiteter i både Afrika, Europa, Latin - og Nord Amerika. Inkludert er også andre offentlige og private organisasjoner som jobber med kjønn og likestilling i de fire regionene.

Hele 1284 ulike virksomheter er lagt inn i databasen, som finnes her: Gender & Science Networking Database.

Samarbeidspartnere i nord og sør

Ana Puy forteller at hensikten med databasen er å legge til rette for global kommunikasjon og nettverkssamarbeid. Bakgrunnen var at Universitetet i La Laguna opplevde at det var en mangel på tilgjengelig informasjon om institusjoner og virksomheter som jobber med likestilling i andre deler av verden.

– Spania ligger nært både Nord-Europa, Afrika og Latin - og Nord Amerika, og vi ønsket å lokalisere potensielle samarbeidspartnere på kjønnsfeltet i disse regionene, sier Puy.  

Informasjonen er både på spansk og engelsk, og Puy mener at det er viktig at begge språkene er representert. Databasen finansieres av Spania og skal være en ressurs for de spanske forskningsinstitusjonene, samtidig som den skal stimulere til samarbeid på tvers av nasjonale grenser. Derfor er det viktig å bruke et språk som gjør informasjonen tilgjengelig for flest mulig.

Viktig å dele kunnskap

– Målet var ikke bare å finne enhetene, men også å stimulere til utveksling av kunnskap, samarbeid om å jevne ut kjønnsbalansen i akademia og forpliktelse til transnasjonal handling for å fremme likestilling i og utenfor utdannelsesinstitusjonene, forteller hun. 

Ifølge Puy kan databasen føre til bedre integrering (mainstreaming) av likestillingstiltak.

– Dersom informasjonen om gode tiltak i andre land er lett tilgjengelig, er det lettere for andre institusjoner å sette i gang det samme, utdyper Puy.

Hun trekker fram at også kurs kan være eksempel på samarbeid som kan fremme likestilling i akademia. Institusjoner som har gode kursopplegg kan ha tilgjengelig kursmateriale, sånn at gode kurs og foredrag kan benyttes av flere.

Puy og teamet ved universitetet på Tenerife sendte ut spørreskjemaer til over 1000 organisasjoner og institusjoner i de fire regionene. 

– Over 150 enheter svarte på spørreundersøkelsen og uttrykte interesse for et nettverkssamarbeid i arbeidet for kjønnslikestilling, sier Puy.

– Dette er positivt, både fordi vi nå vet mer om hvem som er der ute, og fordi de ønsker å bidra til kunnskapsutveksling. Dette er spesielt nyttig informasjon å ha i tider som disse, med økonomiske kriser og lite offentlig finansiering av forskning. Med et nettverkssamarbeid blir det lettere å dele de ressursene vi har tilgjengelige, forklarer Puy.

Avdeling for likestilling ved Universitetet i La Laguna har laget databasen, her ved fra venstre: Ana Puy, Sara Garcia-Cuesta og Lydia González-Orta. (Foto: Universidad de La Laguna)

1284 virksomheter er med

Enhetene som svarte på spørreundersøkelsen kan søkes opp i databasen for blant annet å få greie på kontaktinformasjon, forskningsfelt, virkeområder og interesse for videre nettverkssamarbeid. Hver virksomhet er også knyttet til et faktaark med beskrivelser av interesser.  

I tillegg er alle organisasjonene som ikke svarte på spørreundersøkelsen også inkludert. Disse er registrert med informasjon om hvilken region og hvilket land de tilhører, og hvilken type det er snakk om.

– Vi ønsket å inkludere alle i databasen, for å vise at det finnes mange institusjoner og organisasjoner der ute som fokuserer på likestilling i og utenfor akademia. De som ikke svarte på spørreundersøkelsen kan være like aktuelle for kunnskapsutveksling som de som gjorde det, forklarer Puy.

– Dessuten kan det at enhetene inkluderes i databasen, føre til at de på et senere tidspunkt ønsker å svare på undersøkelsen likevel. Disse kan bli lagt inn med mer utfyllende informasjon dersom databasen oppdateres på nytt, utdyper hun.

Databasens fremtid

Databasen er et resultat av prosjektet Development and participation in networks for cooperation in the promotion of gender equality in science among Canadian, Spanish, European, Latin American and African Universities.

Prosjektet ble finansiert av det spanske departementet for helse, sosialtjenester og likestilling og av det europeiske sosialfondet, og avsluttes i november 2013, i forbindelse med lanseringen av databasen.

– Med mer finansiering kunne vi utviklet databasen videre, og inkludert flere enheter fra andre deler av verden i fremtiden, sier hun. 

Men hun påpeker at det viktigste nå er at databasen blir brukt slik den er.

– Nå må vi utvikle nettverkene våre, og begynne å samarbeide for å fremme likestilling på og utenfor universitetene. Med denne databasen har vi mulighet til å nå hverandre og lære av hverandre. Det er en mulighet vi ikke kan la være å benytte oss av, sier Puy.  

Fakta

Universitetet i La Laguna (Tenerife, Spania) lanserer Gender & Science Networking Database denne uken. Arbeidet ble ledet av Ana Puy, direktør ved universitetets enhet for likestilling.

Databasen er et resultat av prosjektet Development and participation in networks for cooperation in the promotion of gender equality in science among Canadian, Spanish, European, Latin American and African Universities.

1284 virksomheter er med i databasen, av disse er 152 deltakende. KILDEN Informasjonssenter for kjønnsforskning og Komité for kjønnsbalanse i forskning (Kif-komiteen) er to av de deltakende fra Norge.

Se også

Stikkord