Kif-komiteen møter kunnskapsministeren

Komité for kjønnsbalanse og mangfold i forskning ønsker at Kunnskapsdepartementet skal bruke kompetansen deres mer. Det skal komiteen og Torbjørn Røe Isaksen snakke om i morgen.

Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen står bak utvidelsen av mandatet til Kif-komiteen til å gjelde både kjønn og mangfold. Nå ser komiteen fram til å fortelle om sine aktiviteter. (Foto: Marte Garmann)

– Jeg er opptatt av å understreke for ministeren at Kif-komiteen er en ressurs for Kunnskapsdepartementet, og vi ønsker å oppfordre ham til å bruke oss i de sammenhengene vi ser på som naturlige, sier Curt Rice, leder for Kif-komiteen.

Morgendagens møte mellom Kif-komiteen og kunnskapsministeren føyer seg inn i en årlig tradisjon der den regjeringsoppnevnte komiteen møter ministeren for å drøfte likestillingsarbeidet. Komiteen har meldt fra til departementet om temaer de ønsker å diskutere, og ett av punktene er at Kif i enda større grad enn i dag ønsker å bli brukt i prosesser initiert av Kunnskapsdepartementet.

Rice vil fortelle kunnskapsministeren om Kif-komiteens aktiviteter på den delen av mandatet som gjelder mangfold – som utredningen om etnisk mangfold i akademia og workshopen om etnisk mangfold, som Kif-komiteen arrangerer senere denne måneden.

Les sak om workshopen: Ønsker mer forskermangfold
Les sak om mangfoldsutredningen: Skal forske på etniske minoriteters karriereveier i forskningssektoren

– Arbeidet vi gjør med kjønn i akademia er selvsagt like viktig som den delen som handler om etnisk mangfold. Blant annet har vi tatt initiativ til en konferanse om strukturprosessene som er på gang i Norge, og hvordan gjøre det til et mulighetsrom for likestillingsarbeidet. Det vil vi også orientere kunnskapsministeren om, forteller han.

– Vi jobber mye både med kjønn og med mangfold, men kunne fått til enda mer med flere ressurser, sier Curt Rice, leder av Kif-komiteen. (Foto: Benjamin A. Ward / HiOA)

Ønsker mer tall

Et annet punkt til diskusjon på morgendagens agenda handler om manglende tall på etnisk mangfold i høyere utdanning og forskning.

Kif-komiteen ber Kunnskapsdepartementet om å prioritere arbeid med statistikk om etnisk mangfold, og skriver i brevet:

Komiteen har hatt kontakt med en rekke forskere/statistikere med kunnskap om etniske minoriteter i Norge. Konklusjonen er at kunnskap og statistikk om ulike etniske minoriteter innen akademia er mangelfull og fragmentert.

Kif-komiteen trekker i brevet også fram manglende føringer om etnisk mangfold og mangfoldsperspektiver i forskning hos Norges forskningsråd, og mener at Kunnskapsdepartementet bør gi tydeligere signaler om viktigheten av både kjønns- og mangfoldsperspektiver.

– Og som enhver annen i en slik situasjon, kommer jeg til å understreke hva vi i komiteen kunne fått til med flere ressurser, sier Kif-leder Rice.

Les mer

Komité for kjønnsbalanse og mangfold i forskning (Kif-komiteen) har i litt over ett år jobbet med både kjønn og etnisitet i forskningssektoren, etter mandatutvidelse og navneendring i august 2014.

Fredag 9. oktober har Kif-komiteen møte med kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen.

I Kunnskapsdepartementets EU-strategi står det følgende om Kif-komiteen:
Komité for kjønnsbalanse i forskning skal bidra til å styrke kvinneandelen i norsk deltakelse i Horisont 2020 og ERA-aktiviteter.

I forslaget til neste års statsbudsjett (Prop. 1 S (2015-2016) står det:
Tilskottet til Komité for kjønnsbalanse og mangfold i forskning vart auka og samla på éin post i 2015. Departementet foreslår å føre vidare tilskottet på 5 mill. kroner til UHR for arbeidet til komiteen.

Les mer i lenkene under, samt for å lese mer om Kif-komiteens aktiviteter.

Se også