– En flott prestasjon!

Marcela Linkóva fra National Contact Centre for Women and Science i Tsjekkia er imponert over Talent at stake, den nye publikasjonen fra Kif-komiteen. Hun er ikke alene.

Den nye publikasjonen Talent at stake har fått en varm velkomst i Europa. (Illustrasjonsfoto: iStockphoto)

Talent at stake. Changing the culture of research – gender-sensitive leadership ble publisert av Kif-komiteen i oktober. Det er en bearbeidet engelsk versjon av Talenter på spill - eksempler på god forskningsledelse, som kom ut i mars.

Målet med utgivelsen er å inspirere alle som ønsker å bidra til økt mangfold og bedre kjønnsbalanse i forskningssektoren. Talent at stake inneholder blant annet intervjuer med ledere ved ulike institusjoner og i forskjellige fagmiljøer som har tatt tak i likestillingsutfordringener og bidratt til å øke kvinneandelen. Boka har fått en varm velkomst i Europa.

– Dette er en flott prestasjon, erklærer Marcela Linkóva fra National Contact Centre for Women and Science i Tsjekkia.

– Den velstrukturerte og informative boka stiller klare krav og har en inspirerende frisk argumentasjon. Intervjuene er interessante og varierte; de gir innblikk i personlige erfaringer og gir overbevisende råd. Kort oppsummert: Boka er positiv, til tross for de temmelig frustrerende omstendighetene, og den er definitivt nyttig, sier Maya Widmer, som jobber med likestilling i forskningsfinansiering i Swiss National Science Foundation (SNSF).

Relevant i hele Europa

En annen som er begeistret over boka, er Elizabeth Pollitzer, direktør i Portia Ltd. (prosjektkoordinator for EU-prosjektet genSET):

– Det er godt å se en ny bekreftelse fra ledere i forskningssektoren om at de er fullt klar over hvilke problemer vi har når det gjelder rekruttering og merittering av kvinnelige forskere til toppstillinger, og at det finnes praktiske løsninger på problemene.

– Det ville vært bra om alle forskningsledere over hele Europa hadde fått denne boka som en oppfordring til å ta i bruk noen av de gode tiltakene som er testet i Norge. Jeg tror tiltakene er like relevante for forskningsinstitusjoner i andre kulturelle og politiske kontekster, legger Pollitzer til.

Bestill boka!

Talent at stake. Changing the culture of research - gender-sensitive leadership kan du få tak i ved å henvende deg til Kif-komiteens sekretariat: kif@uhr.no
 

Du kan også laste ned håndboka her: Talent at stake