Den nye publikasjonen Talent at stake har fått en varm velkomst i Europa. (Illustrasjonsfoto: iStockphoto)

– En flott prestasjon!

Marcela Linkóva fra National Contact Centre for Women and Science i Tsjekkia er imponert over Talent at stake, den nye publikasjonen fra Kif-komiteen. Hun er ikke alene.

10. desember 2010

Talent at stake. Changing the culture of research – gender-sensitive leadership ble publisert av Kif-komiteen i oktober. Det er en bearbeidet engelsk versjon av Talenter på spill - eksempler på god forskningsledelse, som kom ut i mars.

Målet med utgivelsen er å inspirere alle som ønsker å bidra til økt mangfold og bedre kjønnsbalanse i forskningssektoren. Talent at stake inneholder blant annet intervjuer med ledere ved ulike institusjoner og i forskjellige fagmiljøer som har tatt tak i likestillingsutfordringener og bidratt til å øke kvinneandelen. Boka har fått en varm velkomst i Europa.

– Dette er en flott prestasjon, erklærer Marcela Linkóva fra National Contact Centre for Women and Science i Tsjekkia.

– Den velstrukturerte og informative boka stiller klare krav og har en inspirerende frisk argumentasjon. Intervjuene er interessante og varierte; de gir innblikk i personlige erfaringer og gir overbevisende råd. Kort oppsummert: Boka er positiv, til tross for de temmelig frustrerende omstendighetene, og den er definitivt nyttig, sier Maya Widmer, som jobber med likestilling i forskningsfinansiering i Swiss National Science Foundation (SNSF).

Relevant i hele Europa

En annen som er begeistret over boka, er Elizabeth Pollitzer, direktør i Portia Ltd. (prosjektkoordinator for EU-prosjektet genSET):

– Det er godt å se en ny bekreftelse fra ledere i forskningssektoren om at de er fullt klar over hvilke problemer vi har når det gjelder rekruttering og merittering av kvinnelige forskere til toppstillinger, og at det finnes praktiske løsninger på problemene.

– Det ville vært bra om alle forskningsledere over hele Europa hadde fått denne boka som en oppfordring til å ta i bruk noen av de gode tiltakene som er testet i Norge. Jeg tror tiltakene er like relevante for forskningsinstitusjoner i andre kulturelle og politiske kontekster, legger Pollitzer til.

Bestill boka!

Talent at stake. Changing the culture of research - gender-sensitive leadership kan du få tak i ved å henvende deg til Kif-komiteens sekretariat: kif@uhr.no
 

Du kan også laste ned håndboka her: Talent at stake

Prisen skal vise fram gode resultater for likestilling mellom kjønnene i akademia og inspirere andre, ifølge EU-kommisjonen. Den kommer i tre kategorier: inkluderende, nykommer og varig.
30. september 2022
Dersom man endrer forventningen om at de ansatte skal jobbe til alle døgnets tider, kan det få flere kvinner til teknologi, mener Gilda Seddighi.
29. september 2022
Alle er opptatt av å få flere kvinner inn på mannsdominerte studier. Men de glemmer at noe må gjøres for å få kvinner til å trives på studiet, viser en fersk masteroppgave.
23. september 2022
Det er ikke nok å ønske seg likestilling, mener forskerne bak en ny studie. Helen Peterson og Birgitta Jordansson synes at lærestedene har vært for forsiktige med å stille krav til kunnskap om likestilling.
13. september 2022
Hele 14 prosent av de spurte i en undersøkelse ved Universitetet i Oslo oppgir å ha blitt diskriminert.
31. august 2022
Etterpå kan kvinner gå ut i yrke som har høgare status og løn enn typiske kvinneyrke. For gutar og helsefag er det nærmast omvendt. Det meiner Elin Glad, prosjektleiar for «Gutter og helsefag».
29. august 2022