Webinar om kjønnsbalansen i instituttsektoren

20jan
20. januar 2022 - 9:00 til 10:15

Webinar

Kif-komiteen inviterer til et webinar i samarbeid med Forskningsinstituttenes fellesarena (FFA) og Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning (NIFU).

NIFU skal legge frem statistikk om kjønnsbalanse blant forskere i instituttsektoren og andre vil kommentere statistikken.

Les nyhetssak om instituttstatistikken: Økende kvinneandel, men stor ulikhet blant forskningsinstituttene

Se program