Ny statistikk: Hvordan står det til med kjønnsbalansen i instituttsektoren?

(Illustrasjonsbilde: iStockphoto)

For første gang er det laget en analyse av status for kjønnsbalansen ved forskningsinstituttene i Norge. Velkommen til webinar 20. januar!

Kif-komiteen inviterer til lansering av statistikken og webinar 20. januar kl. 09.00–10.15. Webinaret arrangeres i samarbeid med Forskningsinstituttenes fellesarena (FFA) og Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning (NIFU).

Meld deg på her innen 18. januar kl. 16

Tema

Kif-komiteen ga NIFU i oppdrag å samle og analysere statistikk om kjønnsbalanse i instituttsektoren høsten 2021. Helhetlig statistikk av denne typen har manglet hittil. Analyse av status for kjønnsbalanse og utvikling over tid er et nyttig bidrag i diskusjonen om likestilling i denne mangfoldige sektoren.

Bo Sarpebakken og Frøydis S. Steine fra NIFU vil presentere statistikken. Siden situasjonen varierer etter for eksempel fagområde, vil ledere fra ulike typer institutter bidra med sine refleksjoner om funnene.

Webinaret passer for: Ledere, rådgivere som arbeider med handlingsplaner, ansatte med ansvar for lederutvikling, forskere og andre interesserte.

Program

Camilla Røsjø. (Foto: Nofima)

Camilla Røsjø, divisjonsdirektør i Nofima, Kif-medlem og styremedlem iFFA, ønsker velkommen.

Bo Sarpebakken. (Foto: NIFU)

Bo Sarpebakken, seniorrådgiver ved NIFU.

Frøydis Sæbø Steine. (Foto: NIFU)

Frøydis Sæbø Steine, NIFU/SSB.

Mari Sundli Tveit. (Foto: Norges forskningsråd)

Mari Sundli Tveit, administrerende direktør i Norges forskningsråd.

Ulf Sverdrup. (Foto: NUPI)

Ulf Sverdrup, direktør ved Norsk utenrikspolitisk institutt (NUPI).

Kristin Halvorsen. (Foto: Rune Kongsro)

Kristin Halvorsen, direktør ved CICERO Senter for klimaforskning.

Ingeborg Lund. (Foto: SINTEF)

Ingeborg Lund, SINTEF ved sjef for lederutvikling.

Anne Karin Hamre. (Foto: Vestlandsforsking)

Anne Karin Hamre, direktør for Vestlandsforsking.

Praktisk

Når: Torsdag 20. januar kl. 09.00–10.15
Hvor: Webinar (Zoom)
Påmelding: Meld deg på her
Påmeldingsfrist: Tirsdag 18. januar kl. 16.

Webinaret er gratis og åpent for alle. Velkommen!

Mer om kjønnsbalanse i instituttsektoren