Lansering av rapporten «Fra visjon til praksis»

(Foto: Shutterstock)

Kif-komiteen lanserer rapporten «Fra visjon til praksis» med webinar onsdag 28. april kl. 09.00–10.15. Velkommen!

Fra visjon til praksis: En kartlegging om hvordan forskningsinstitutter, høyskoler og universiteter jobber med likestilling og mangfold.

  • Hvordan organiserer forskningsinstitutter, høyskoler og universiteter likestillings- og mangfoldsarbeidet?
  • Hvordan vurderer institusjonene sitt arbeid med likestilling og mangfold?
  • I hvilken grad har pandemien hatt en innvirkning på det planlagte likestillings- og mangfoldsarbeidet ved forskningsinstitutter, høyskoler og universiteter?

Meld deg på her

Tema

For å undersøke hvordan ulike forskningsinstitutter, høyskoler og universiteter organiserer og vurderer arbeidet med likestilling og mangfold, har Komité for kjønnsbalanse og mangfold i forskning (Kif-komiteen) gjennomført en spørreundersøkelse rettet mot norske forsknings- og utdanningsinstitusjoner på høyere nivå.

Formålet med kartleggingen var oppdatert kunnskap om hvordan forskningsinstitutter, høyskoler og universiteter jobber med likestilling og mangfold. Det inkluderer innsikt i hvordan institusjonene tilrettelegger for å sikre kjønnsbalanse og mangfold på arbeidsplassen, gjennom blant annet ressursbruk, handlingsplaner og koordineringsgrupper eller utvalg for likestilling og mangfold.

Andre temaer for kartleggingen er likestillings- og mangfoldskompetanse blant ledere, og koronapandemiens innvirkning på det planlagte likestillings- og mangfoldsarbeidet ved institusjonene.

Webinaret passer for: Ledere, likestillingsrådgivere, forskere og andre interesserte. Webinaret er åpent for alle.

Program

09.00–09.10 Curt Rice, rektor ved OsloMet og leder for Kif-komiteen: Ønsker velkommen og forteller om hvorfor Kif-komiteen satte i gang med en kartlegging.

09.10–09.30 Sabina Tica, stipendiat ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi, Universitetet i Oslo: Presenterer funnene fra kartleggingen.

09.30–09.40 Kommentar ved Mari Teigen, forsker I, leder for CORE – Senter for likestillingsforskning.

09.40–09.50 Kommentar ved Lars Petter Mathisrud, HR-direktør ved Høgskolen i Innlandet.

09.50–10.00 Kommentar ved Ulf Sverdrup, direktør ved NUPI Norsk Utenrikspolitisk Institutt.

10.00–10.15 Diskusjon, avslutning.

Innledere

Curt Rice. (Foto: Benjamin A. Ward/OsloMet)

Curt Rice, rektor ved OsloMet og leder for Kif-komiteen.

Sabina Tica. (Foto: UiO)

Sabina Tica, stipendiat ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi, Universitetet i Oslo.

Mari Teigen. (Foto: ISF)

Mari Teigen, forsker I, leder for CORE – Senter for likestillingsforskning.

Lars Petter Mathisrud. (Foto: Høgskolen i Innlandet)

Lars Petter Mathisrud, HR-direktør ved Høgskolen i Innlandet.

Ulf Sverdrup. (Foto: NUPI)

Ulf Sverdrup, direktør ved NUPI Norsk Utenrikspolitisk Institutt.

Diskusjon og avslutning.

Praktisk

Når: Onsdag 28. april kl. 09.00–10.15.
Påmelding: Meld deg på her
Påmeldingsfrist: 27. april kl. 14.
Hvor: Webinar

Webinaret er gratis og åpent for alle. Velkommen!

Rapport «Fra visjon til praksis»

Les rapporten «Fra visjon til praksis. En surveyundersøkelse om likestillings- og mangfoldsarbeidet ved forskningsinstitutter, høyskoler og universiteter», som er utarbeidet av Sabina Tica på oppdrag fra Komité for kjønnsbalanse og mangfold i forskning (Kif-komiteen).

Les sammendrag av rapporten.

Opptaket av konferansen kan ses på Kif-komiteens YouTube-kanal

Se også nyhetssaken Arbeidet med likestilling mangler ressurser