Komité for kjønnsbalanse og mangfold i forskning (Kif) 2018–2021

Curt Rice er leder av Komité for kjønnsbalanse og mangfold i forskning 2018–2021. (Foto: Benjamin A. Ward/HiOA)

Evaluering av Kif-komiteen

På oppdrag fra Komité for kjønnsbalanse og mangfold i forskning (Kif-komiteen) har Agenda Kaupang evaluert Kif-komiteen. Les Evaluering av Komité for kjønnsbalanse og mangfold i forskning (Kif) (15.09.2021)