Komité for kjønnsbalanse og mangfold i forskning (Kif) 2018–2021

Curt Rice er leder av Komité for kjønnsbalanse og mangfold i forskning 2018–2021. (Foto: Benjamin A. Ward/HiOA)

Kif-komiteen jobber med å støtte og gi anbefalinger om tiltak som kan bidra til kjønnsbalanse og mangfold i forskningssektoren i Norge. Mangfold er i den nåværende perioden definert som etnisk mangfold. Formålet med komiteens arbeid er todelt:

  1. Bidra til kjønnsbalanse og mangfold blant ansatte i forskningssektoren.
  2. Arbeid med mangfoldsperspektiver, deriblant kjønnsperspektiver, i forskning.

Les hele Kif-komiteens mandat

Kunnskapsdepartementet har oppnevnt medlemmer til Kif-komiteen i perioden 1. januar 2018 til og med 31. desember 2021.

Se oversikten over alle medlemmene i Kif-komiteen

Medlemmer av Komité for kjønnsbalanse og mangfold i forskning (Kif) 2018–2021:

Professor Curt Rice, OsloMet – storbyuniversitetet, leder
Professor Ingrid Guldvik, Høgskolen i Innlandet
Professor Tor Grande, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Professor Øystein Gullvåg Holter, Universitetet i Oslo
Professor Hilde Synnøve Blix, Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet
Seniorforsker Tove Håpnes, SINTEF
Avdelingsdirektør Gunnlaug Daugstad, Norges forskningsråd (f.o.m. november 2019)
Seksjonsleder Kofitsyo Sewornu Cudjoe, Veterinærinstituttet
Forsker II Julia Orupabo, Institutt for samfunnsforskning
Forskningssjef Ingeborg Palm Helland, Norsk institutt for naturforskning (f.o.m. mars 2019)
Student Guri Rebecca Nilsen, Universitetet i Sørøst-Norge
Student Magnus Dybdahl, Norges miljø-og biovitenskapelige universitet

Varamedlemmer:

Professor Ragnhild Hennum, Universitetet i Oslo
Professor Torjer Olsen, Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet
Divisjonsdirektør Camilla Røsjø, Nofima
Avdelingsdirektør Johannes Waage Løvhaug, Norges forskningsråd (f.o.m. november 2019)
Student Arnaud Duhamel, Høgskulen i Volda

I tillegg har Kilden kjønnsforskning.no en observatør i komiteen.

Funksjonstiden varer til 31.12.2021. Studentorganisasjonenes representanter er oppnevnt for ett år.

Sekretariatet for komiteen er lagt til Universitets- og høgskolerådet.

Medlemmer som er gått ut av Kif-komiteen i perioden 20182021:

Avdelingsdirektør Marianne Jensen, Norges forskningsråd
Direktør Lars Andresen, Norges geotekniske institutt
Student Ingvild Leren Stensrud, Universitetet i Oslo
Student Aleksander Martin Gjøsæter, Universitetet i Bergen
Student Erlend Søbye Grønvold, Universitetet i Bergen

Avdelingsdirektør Frode Georgsen, Norges forskningsråd (vara)
Student Stine Katinka Andersen, Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet (vara)
Student Vivill Rysstad Talsnes, Norges Handelshøyskole (vara)


Les: Ny komité for kjønnsbalanse og mangfold er klar

Evaluering av Kif-komiteen

På oppdrag fra Komité for kjønnsbalanse og mangfold i forskning (Kif-komiteen) har Agenda Kaupang evaluert Kif-komiteen. Les Evaluering av Komité for kjønnsbalanse og mangfold i forskning (Kif) (15.09.2021)