Nettverkskonferansen 2024: Verdier av mangfold – hvordan lykkes med inkludering i forskning og innovasjon?

06 Jun
til

Sted: Trondheim, Norge

Nettverkskonferansene blir arrangert hvert år, og tar opp ulike temaer innenfor likestilling og mangfold i forskning. Disse årlige likestillingskonferansene er åpne for alle, og er særlig aktuelle for likestillingsrådgivere og andre som jobber i HR og med likestilling og mangfold fra universiteter, høgskoler og forskningsinstitutter i forskningssektoren.

I 2024 er det Norsk institutt for naturforskning (NINA), SINTEF og Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) som arrangerer konferansen med tittel: Verdier av mangfold – hvordan lykkes med inkludering i forskning og innovasjon?

Se program og meld deg på

På Kifinfo kan du lese om de tidligere konferansene