Workshop om handlingsplaner for likestilling og mangfold

Har du lyst til å få hjelp til hvordan du kan utforme en handlingsplan for kjønnsbalanse og mangfold? Kom på workshop 3. mars! (Illustrasjonsfoto: iStockphoto)

Velkommen til workshop 3. mars i Oslo!

Kif inviterer til workshop med fokus på hvordan utvikle og oppfylle en handlingsplan for kjønnsbalanse og mangfold i UH-institusjoner.

Fokus for workshopen:

  • Hva vet vi om utfordringer for kjønnsbalanse og mangfold i akademia?
  • Hvordan organisere og forankre arbeidet med kjønnsbalanse og mangfold i en UH-institusjon?
  • Hvordan utformer vi en handlingsplan?

Praktisk informasjon

Tid: 3. mars 2017 kl. 10.00-15.30
Sted: Oslo Kongressenter, Folkets Hus, Youngstorget
Målgruppe: Ledere, HR-ansatte, likestillingsrådgivere, medlemmer av likestillingskomiteer, tillitsvalgte og andre interesserte.
Påmeldingsfrist: 16. februar 2017

Påmelding til workshop om handlingsplaner

Kontakter: Heidi Holt Zachariassen, tlf.nr.: 92 45 66 46 og Ella Ghosh, tlf.nr.: 94 17 10 47
Mer om Kif-sekretariatet og Kif-komiteen

Program

Dette er en workshop med både faglige innlegg og mulighet for aktiv deltakelse.

Workshop om handlingsplaner:

10.00-10.10    Curt Rice (HiOA og Kif-komiteen): Om handlingsplaner i en omstillingstid.
10.15-11.15    Hva vet vi om utfordringer for kjønnsbalanse og mangfold i akademia?:

  • Hebe Gunnes (NIFU): Hva sier tallene? Statistikk på kjønn/mangfold i akademia.
  • Hege Løvbak (UiO): Utfordringer for kjønnsbalanse i akademia.
  • Yan Zhao (Nord universitet): Utfordringer for etnisk mangfold i akademia.

11.30-12.30    Lunsj
12.30-15.30    Hvordan utformer vi en handlingsplan?:

  • Berit Berg (NTNU): Hvordan organisere og forankre arbeidet med kjønnsbalanse og mangfold i en UH-organisasjon?
  • Heidi Holt Zachariassen og Ella Ghosh (Kif-sekretariatet): Innhenting av kunnskap om egen institusjon. Hva slags elementer bør inngå i en handlingsplan? Hvordan følge opp en handlingsplan?

   

Mer om handlingsplaner

Se oversikt over universitetenes og høgskolenes handlingsplaner: Handlingsplaner for likestilling og mangfold

Kif-komiteen står bak Omstilling i forskningssektoren – en veileder for likestilling og mangfold.

Se anbefalingene fra Kif-komiteens arbeidsgruppe for mangfold: Recommended measures to promote academic staff diversity in research and higher education (norsk oversettelse kommer)

Les nyhetssaken:
– Mangfoldsarbeid må skreddersys