Workshop om etnisk mangfold i praksis: Internasjonalisering, innvandring og mangfoldsledelse

Bli med på Kif-komiteens workshop om internasjonalisering, innvandring og mangfoldsledelse 28. oktober i Oslo. (Illustrasjonsfoto: iStockphoto)

Utdanningsinstitusjonene skal fremme like muligheter for etniske minoriteter og skal motarbeide diskriminering. For noen er det uklart hvordan dette arbeidet skal organiseres, og hvilke tiltak de kan ha nytte av.

Kif-komiteen ønsker med dette verkstedet å synliggjøre god praksis og gi den enkelte deltaker ideer til tiltak på egen institusjon. Deltakere vil få vite mer om etnisk diskriminering og drøfte hvordan arbeidsmiljøet kan bli mer inkluderende.

På initiativ fra Kif-komiteen har det nylig blitt satt i gang en utredning om mangfold i forskningssektoren. Utredningen vil gi et bedre faktagrunnlag å arbeide ut fra. Arbeidet med utredningen vil også presenteres.

Praktiske opplysninger

Dato/tid: 28. oktober 2015 kl. 11-15

Sted: Møterom 318 i Pilestredet 46, Høgskolen i Oslo og Akershus

Arrangør: Komité for kjønnsbalanse og mangfold i forsking (Kif-komiteen)

Målgruppe: Faglige og administrative ledere i forskningssektoren, tillitsvalgte/verneombud, og ellers alle interesserte.

Meld deg på her

Påmeldingsfristen er forlenget til 19. oktober.

Program

Workshop om etnisk mangfold: Internasjonalisering, innvandring og mangfoldsledelse:

10.30-11.00
Forfriskninger serveres

11.00-11.15
Unconscious Bias (ubevisst partiskhet) ved Curt Rice, Kifs leder og rektor ved HiOA innleder og ønsker velkommen

11.15-11.45
Etnisk diskriminering i arbeidslivet – hva sier forskningen? Ved Arnfinn H. Midtbøen, forsker II ved Institutt for samfunnsforskning

11.45-12.00
Spørsmål og kommentarer    

12.00-12.15
Erfaringer med karriereutvikling på en flerkulturell arbeidsplass. Ved Mariel Cristina Aguilar Støen, førsteamanuensis, Senter for utvikling og miljø

12.15-12.30
Utredning om mangfold i akademia ved Cathrine Egeland, forsker, Arbeidsforskningsinstituttet

12.30-13.15
Lunsj   

13.15-14.10
Hvordan fremme et inkluderende arbeidsmiljø og følge opp aktivitetsplikten? Innledning og gruppearbeid med case. Ved Eero Olli, seniorrådgiver fra Likestillings- og diskrimineringsombudet.

14.20
Sintefs erfaring med mangfoldsledelse. Hvordan påvirker internasjonalisering og økt etnisk mangfold ledelse og arbeidsmiljø? Ved   Rolf Fiskvik, OU-sjef, Human Resources, SINTEF

14.35
HiOAs handlingsplan for mangfold: Etnisk mangfold i et større mangfoldsperspektiv ved Vibeke Horn, seniorrådgiver, Avdeling for ressursutvikling og infrastruktur, Høgskolen i Oslo og Akershus

14.50-15.00
Oppsummering ved Ella Ghosh, seniorrådgiver, Kif-komiteens sekretariat

Kif-komiteens arbeid med mangfold

Kif-komiteen fikk mangfold som en del av sitt mandat i august 2014, og endret navn til Komité for kjønnsbalanse og mangfold i forskning (Kif).

I vår lyste Kif ut et oppdrag for en utredning om situasjonen for minoriteter i akademia. Målsetningen er at prosjektet skal gi kunnskap om hva slags utfordringer og muligheter personer med innvandrerbakgrunn møter når det gjelder karriereutvikling i akademia.

Mangfoldsutredningen skal være ferdig i overgangen 2015/2016.

Se også