Ressursbank for likestilling i forskning

Komité for kjønnsbalanse i forskning (Kif)

Del Del på FacebookTwitter
Kif-komiteen 2014-2017. Fra venstre: Curt Rice (UiT, leder), Truls Melsbø Årseth (vara, student), Synnøve Hofseth Almås (Høgskolen i Ålesund), Arne Bardalen (vara, Norsk institutt for skog og landskap), Hege Løvbak (komiteens sekretariat), Ingrid Guldvik (Høgskolen i Lillehammer), Hege Torp (vara, Forskningsrådet), Hanne Monclair (observatør, Kunnskapsdepartementet), Martin Stølevik (SINTEF), Solveig Maria Figenschou (student), Tor Grande (NTNU), Linda Rustad (komiteens sekretariat), Monica Fengsrud Brinchmann (vara, Universitetet i Nordland), Elisabet Ljunggren (Nordlandsforskning) og Helge Lie Schwitters (student). (Foto: Kristin Aukland)Kif-komiteen 2014-2017. Fra venstre: Curt Rice (UiT, leder), Truls Melsbø Årseth (vara, student), Synnøve Hofseth Almås (Høgskolen i Ålesund), Arne Bardalen (vara, Norsk institutt for skog og landskap), Hege Løvbak (komiteens sekretariat), Ingrid Guldvik (Høgskolen i Lillehammer), Hege Torp (vara, Forskningsrådet), Hanne Monclair (observatør, Kunnskapsdepartementet), Martin Stølevik (SINTEF), Solveig Maria Figenschou (student), Tor Grande (NTNU), Linda Rustad (komiteens sekretariat), Monica Fengsrud Brinchmann (vara, Universitetet i Nordland), Elisabet Ljunggren (Nordlandsforskning) og Helge Lie Schwitters (student). (Foto: Kristin Aukland)

Kunnskapsdepartementet har oppnevnt medlemmer til Kif-komiteen i perioden 1. januar 2014 til og med 31. desember 2017.

For perioden 10. mars 2014 til og med 31. desember 2017 utvider Kunnskapsdepartementet komiteen gjennom å oppneve to nye representanter og én ny vararepresentant. I tillegg ble ytterligere én studentrepresentant oppnevnt.

Komiteen har som formål å støtte opp om, og gi anbefalinger om tiltak som kan bidra til integrering av likestillingsarbeidet ved institusjonene i universitets- og høgskolesektoren og i forskningsinstituttsektoren, og dermed medvirke til økt likestilling mellom kvinner og menn.

Medlemmer av Komité for kjønnsbalanse i forskning (Kif) 2014-2017:

Professor Curt Rice, Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet, leder
Førsteamanuensis Ingrid Guldvik, Høgskolen i Lillehammer
Professor Tor Grande, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Førsteamanuensis Synnøve Hofseth Almås, Høgskolen i Ålesund
Seniorforsker Elisabeth Ljunggren, Nordlandsforskning (gjenoppnevning)
Personalsjef Martin Stølevik, SINTEF konsernstab
Divisjonsdirektør Jesper Simonsen, Norges forskningsråd (gjenoppnevning)
Professor Mahmood Reza Amiri Moghadam, Universitetet i Oslo
Dr. Silvija Seres, TechnoRocks
Student Solveig Maria Figenschou, Lektorprogrammet, Universitetet i Oslo
Student Helge Lie Schwitters, Norsk studentorganisasjon (NSO)

Varamedlemmer:
Førsteamanuensis Monica Fengsrud Brinchmann, Universitetet i Nordland
Direktør Arne Bardalen, Norsk institutt for skog og landskap
Forsker II Sevil Sümer, Uni Research Rokkansenteret
Avdelingsdirektør Hege Torp, Norges forskningsråd
Student Truls Melsbø Årseth, Praktisk-pedagogisk utdanning, Universitetet i Oslo

En representant fra KILDEN Informasjonssenter for kjønnsforskning og en representant fra Kunnskapsdepartementet, er observatører i komiteen.

Funksjonstiden varer til 31.12.2017. Studentorganisasjonenes representanter er oppnevnt for ett år. Sekretariatet for komiteen er lagt til Universitets- og høgskolerådet.

Om mandatet

Komiteen skal bidra til en generell bevisstgjøring omkring problemstillinger knyttet til den skjeve kjønnsbalansen i akademia og i forskningssystemet. Kunnskapsdepartementet ønsker å holde muligheten åpen for å omforme eller utvide Komité for kjønnsbalanse i forskning til også å omfatte arbeid for mangfold i forskning i løpet av mandatperioden. Begrunnelsen er at reglene mot diskriminering favner videre enn kjønnsdiskriminering, og at argumentene for en viss aktivisme for kjønnsbalanse i akademia også er gyldige med hensyn til annen type diskriminering. En slik omforming/utvidelse vil kunne innebære endring av komiteens mandat og sammensetning, og Kif-komiteen vil i tilfelle bli aktivt involvert i endringsprosessen.

Del Del på FacebookTwitter

Tidligere komiteer

Komité for integreringstiltak – Kvinner i forskning begynte sitt arbeid i 2004, og endret i 2010 navnet til Komité for kjønnsbalanse i forskning (Kif).

Her kan du lese om de tre foregående komiteene, den første fra 2004 til 2007, den andre fra 2007 til 2010 og den tredje fra 2010 til 2013.

Kontaktopplysninger

Komité for kjønnsbalanse i forskning (Kif)
Universitets- og høgskolerådet (UHR)
Pilestredet 46 B
0167 Oslo

Sekretariatet kan nås på e-post: kif@uhr.no
Telefon 22 45 39 66

KILDEN Universitets og høgskolerådet
Ressursbanken er utarbeidet av KILDEN for Komité for kjønnsbalanse i forskning (Kif), sekretariat: Universitets- og høgskolerådet.