Program

Program

12.15-12.20 Velkommen ved professor Jorunn Økland, leder ved Senter for tverrfaglig kjønnsforskning

12.20-12.40 Kvalitet og akademisk dømmekraft. Førsteamanuensis Tian Sørhaug, UiO

12.40-13.00 Kollegial bedömning av vetenskaplig kvalitet - en forskningsöversikt. Lena Gemzöe, docent i genusvetenskap ved Stockholms universitet

13.00-13.35 Hans Excellens: om miljardsatsningarna på starka forskningsmiljöer. Ulf Sandström, gjesteprofessor ved Kungliga Tekniska högskolan

13.35-13.45 Spørsmål

13.45-14.00 Kaffe og frukt

14.00-14.20 Arbeidsvilkår i norsk forskning - oppspill til debatt v/ Agnete Vabø, forskningsleder ved NIFU

14.20-          Paneldebatt ledes av Nina Kristiansen, redaktør forskning.no.
Inviterte paneldeltakere er Kunnskapsdepartementet, Norges forskningsråd og Universitets- og høgskolerådets publiseringsutvalg.
Forsknings- og høyere utdanningsminister Tora Aasland deltar i panelet.
Fra Norges forskningsråd deltar administrerende direktør Arvid Hallén.
Fra publiseringsutvalget deltar professor Trine B. Haugen (Høgskolen i Oslo og Akershus).

14.55-15.00 Oppsummering ved professor Gerd Bjørhovde, leder av Komité for kjønnsbalanse i forskning

Praktiske opplysninger

Tid: Onsdag 30.november, kl. 12.15-15.00
Sted: Aud 6, Domus Academica, Universitetet i Oslo
Arrangører: Gruppen for likestillingsforskning ved Senter for tverrfaglig kjønnsforskning og Komité for kjønnsbalanse i forskning
Påmelding: Innen 23. november til  h.e.lovbak@stk.uio.no


Les mer om arrangementet

 

Vitenskapsåret

Kunnskapsdepartementet mener at Vitenskapsåret skal være førsteetappen mot en ny stortingsmelding om forskningspolitikk, som etter planen skal legges frem våren 2013.

Se også