Kvalitet - et spørsmål om (s)kjønn?

Seminaret "Kvalitet - et spørsmål om (s)kjønn?", har påmeldingsfrist 23. november. (Illustrasjonsfoto: Colourbox)

Er det vitenskapelig forskning av høy kvalitet som ikke fanges opp av dagens barometre? Er det tilfeldig at så og si alle dagens Sentre for fremragende forskning er innen realfagene, eller er forventningene, formuleringene og kriteriene skreddersydd de realfaglige miljøene? Er satsingene på eksellense og belønningssystemene ekskluderende for kvinnelige forskere? Hvilke forbedringsmuligheter har vi når det gjelder å sikre et større tilfang av forskning med høy vitenskapelig kvalitet?

Hva som kjennetegner forskning av høy kvalitet er en kontinuerlig debatt, både mellom forskere fra ulike disipliner og fagområder, og mellom forskere og byråkrater. Vi har i dag indikatorer på vitenskapelig kvalitet, som antall vitenskapelige publiseringer i høyt rangerte tidsskrift. Fagfellevurdering skal sikre at den forskning som publiseres er i særklasse. Flere har vært skeptisk til dette, blant annet fordi publiseringsmulighetene også handler om å forske på kjente tema og å ha gode nettverk. Andre har påpekt at de ulike publiseringskulturene i de forskjellige fagområdene fører til at indikatorene ikke treffer alle like godt.

Se program

Praktiske opplysninger

Tid: Onsdag 30.november, kl. 12.15-15.00
Sted: Aud 6, Domus Academica, Universitetet i Oslo
Arrangører: Gruppen for likestillingsforskning ved Senter for tverrfaglig kjønnsforskning og Komité for kjønnsbalanse i forskning
Påmelding: Innen 23. november til  h.e.lovbak@stk.uio.no


Vitenskapsåret

Kunnskapsdepartementet mener at Vitenskapsåret skal være førsteetappen mot en ny stortingsmelding om forskningspolitikk, som etter planen skal legges frem våren 2013.