EnGendering Excellence

Londa Schiebinger er en av innlederne på konferansen "EnGendering Excellence". (Foto: Stanford University)

Praktiske opplysninger

Tid: 4.-5. juni
Sted: Forskningsrådet, Oslo
Arrangører: Norges forskningsråd og Kif-komiteen

Påmelding og mer informasjon om programmet

Program

Dag 1

Bedre forskning med kjønnsperspektiver?

4. juni kl. 12.00-15.00
(lett lunsj fra kl. 11.30)

Velkommen ved Jesper W. Simonsen, divisjonsdirektør, Forskningsrådet

Innlegg:

  • Londa Schiebinger, Stanford University: Gendered Innovations in Science and Technology
  • Elisabet Ljunggen, Nordlandsforskning: Kjønnsperspektiver på innovasjon?
  • Tomas Brage, Lunds Universitet: Hva har kjønn med fysikk å gjøre?
  • Vivian Lagesen, NTNU: Inklusjonsteknologier – hvordan unngå kjønnsstereotypier?

Paneldebatt
Ordstyrer: Fredrik Bondestam

Workshop: Kjønnsdimensjonen i Horisont 2020

4. juni kl. 15.00-16.30

Workshop om muligheter og krav når det gjelder kjønnsperspektiver i Horisont 2020. I denne sesjonen informeres det om utlysninger i programmet Science with and for Society og to områder knyttet til store samfunnsutfordringer i Horisont 2020.

De aktuelle områdene er Europe in a changing world og Health, Demographic Change and Wellbeing.

Forfriskninger

Dag 2

EnGendering Excellence

5. juni, kl. 10.00-15.00 (kaffe fra kl. 09.30)
Her blir det et tydelig forskningspolitisk siktemål med flere internasjonale innledere. Fremragende internasjonale forskere vil presentere hvorfor kjønnsperspektiver er grunnleggende for å sikre høy kvalitet på deres forskning.

Welcome by Arvid Hallén, Director General, Research Council of Norway
Co-host Curt Rice, Chair, Committee for Gender Balance and Diversity in Research

Opening by Bjørn Haugstad, State Secretary, Ministry of Education and Research

Speakers:

  • Londa Schiebinger, Stanford University: Gendered Innovations in Science and Technology
  • C. Noel Bairey Merz, Cedars-Sinai Medical Center: The Case for Sex and Gender-specific Medicine
  • Gotelind Alber, Independent researcher: Climate for Change - how research should incorporate gender dimensions to inform climate change policy-makers
  • Jeffrey Mogil, McGill University: Sex differences in pain from both sides of the syringe

Panel Discussion
Moderator: Fredrik Bondestam

Participants:
Maire Geoghegan-Quinn
Anne Husebekk, rector UiT, The Arctic University of Norway
Helge Klungland, rector HiST, Sør-Trøndelag University College
Mari Sundli Tveit, rektor NMBU, Norwegian University of Life Sciences
Kari Solbrække, Association for Gender Research in Norway

Curt Rice, Closing Remarks

15:00 Reception

Les mer

Les om Kif-komiteen og nyhetssaker om konferansen. Påmelding og mer informasjon hos Forskningsrådet.

Se også