27 millioner til likestilling i forskning

Denne uka kom Norges forskningsråd med ny utlysning. Inntil 7 millioner til nytt kompetansesenter og 20 millioner til prosjekter for kjønnsbalanse, mangfold og inkludering i akademia ligger i potten.

Mann med ropert.

Forskningsrådet kom denne uka med en pengepott til nye prosjekter for kjønnsbalanse, mangfold og inkludering. (Illustrasjonsbilde: iStockphoto)

 

Balanse-programmet har vært Forskningsrådets satsing på kjønnsbalanse i den norske forskningssektoren. Programmet varte i 10 år, fra 2013 til 2022. Nå annonserer Forskningsrådet en fornyet satsing med BALANSE+.

Det som startet som en innsats for å få flere kvinner – altså kjønnsbalanse – i toppstillinger, er nå også utvidet til mangfold og inkludering i akademia.

Nytt kompetansesenter

I utlysningen står det at de ser for seg to ulike typer prosjekter. Det ene er et kompetansesenter med ansvar for analyser av tiltak i prosjektene for kjønnsbalanse, mangfold og inkludering i BalanseHub, samt å koordinere dette nettverket. Det andre er støtte til rundt 20 enkeltprosjekter med innovative tiltak.

BalanseHub er et nettverk av alle disse enkeltprosjektene som får penger til å utvikle tiltak ved universiteter, høgskoler, forskningsinstitutter, helseforetak/sykehus og andre godkjente forskningsorganisasjoner.

Mens kompetansesenteret skal ha en varighet på fire år, er enkeltprosjektene ment å gå over to år. Det gis inntil sju millioner kroner til senteret og inntil én million hver til 20 likestillingsprosjekter.

Søknadsfristen for begge prosjektene er 15. november.

Saken er oppdatert med rettelse fra Forskningsrådet: Det er totalt 27 millioner tilgjengelig i utlysningen: 20 millioner til prosjekter i BalanseHub på inntil 1 million hver og 7 millioner til kompetansesenter.

Mer om utlysningen

Norges forskningsråd lyser ut midler til kjønnsbalanse, mangfold og inkludering i norsk forskning. Søknadsfristen er 15. november 2023 kl. 13.00.

Beløpet er på inntil 27 millioner kroner totalt, fordelt på inntil 7 millioner til et kompetansesenter og 20 millioner til likestillingsprosjekter på inntil 1 million hver.

Alle godkjente forskningsorganisasjoner kan søke.

Utdrag fra utlysningen:
(A) Kompetansesenter
Inntil 7 millioner til analyse og koordinering av nettverket BalanseHub
Det lyses ut midler til ett 4-årig prosjekt. Utlysningen retter seg mot aktører som kan framstille kunnskap og analyse av aktivitetene finansiert av BALANSE+, samt koordinere BalanseHub. BalanseHub er et nettverk av enkeltprosjekter som får finansiering for å utvikle innovative tiltak ved institusjonene.

(B) Inntil 1 million til utvikling av innovative tiltak og deltakelse i nettverket BalanseHub i en toårsperiode
Vi lyser ut midler til ca. 20 toårige prosjekter. Utlysningen er rettet mot forskningsorganisasjoner som ønsker å utvikle innovative tiltak for kjønnsbalanse, mangfold og inkludering i akademia.

For institusjoner som har hatt mange tidligere prosjekter som dette, bør søknaden ha fokus på mangfold. Institusjoner som ikke har hatt slike prosjekter før kan ha prosjekter som er mer rettet mot kjønnsbalanse. Tiltakene bør i hovedsak rettes inn mot strukturelle og kulturelle utfordringer som for eksempel ledelseskultur, organisasjonskultur, organisasjonsendringer osv.

Les mer om utlysningen hos Forskningsrådet

Les flere nyhetssaker om Balanse-programmet