Irland er det nye likestillingsforbildet i EU

EU pekte nese til dem som trodde at Norden skulle dominere likestillingsscenen i europeisk akademia i 2023.

De fire vinnerne av EUs første likestillingspris (fra venstre): Niamh O’Reilly (Maynooth University), Allison Kenneally (South East Technological University), Mariya Gabriel (EU-kommissær), Annika Östman Wernerson (Karolinska Institutet) og Lorraine Leeson (Trinity College Dublin).

De fire vinnerne av EUs første likestillingspris (fra venstre): Niamh O’Reilly (Maynooth University), Allison Kenneally (South East Technological University), Mariya Gabriel (EU-kommissær), Annika Östman Wernerson (Karolinska Institutet) og Lorraine Leeson (Trinity College Dublin). (Foto: EU / Christophe Licoppe)

I fjor annonserte EU-kommisjonen at de skulle dele ut priser for beste innsats for likestilling i EU og assosierte land, inkludert Norge. Forskningsinstitusjonene kunne søke i tre ulike kategorier: inkluderende likestilling, nykommer i likestillingsarbeid og prisen for langvarig innsats.

På den internasjonale kvinnedagen 8. mars, delte Mariya Gabriel, EU-kommissær for innovasjon, forskning, utdanning og ungdom, ut fire likestillingspriser.

Tre av dem går til irske læresteder og én til svenske Karolinska Institutet. Alle fire får 100 000 euro hver.

Årets priser:

 • Trinity College Dublin, Irland: Sustainable Gender Equality Champion.
 • Karolinska Institutet, Sverige: Sustainable Gender Equality Champion.
 • Maynooth University, Irland: Newcomer Gender Equality Champion.
 • South East Technological University, Irland: Inclusive Gender Equality Champion.

Karolinska og Trinity – beste langsiktige innsats

Trinity skriver på sine hjemmesider at de ser på prisen som en anerkjennelse av sin årelange innsats for kjønnslikestilling på eget universitet og i forskningssektoren. Ifølge universitetet selv har de hatt mange tiltak for å øke kvinners deltakelse, ikke bare de siste årene, men det siste århundret.

Trinity trakk fram noen høydepunkter i søknaden, blant annet:

 • Bronsemedalje i Athena Swan Gender Equality Charter Award i 2015, og totalt 17 bronsemedaljer i Athena Swan for hele universitetet.
 • Første barnehage for studenter og ansattes barn åpnet allerede i 1969.
 • Centre for Women’s Studies ble etablert i 1989.

Den eneste vinneren fra Norden var altså Karolinska Institutet (KI). I likhet med Trinity fikk også KI pris for sin langsiktige likestillingsinnsats. På egne nettsider står det at etter nesten 40 år med likestillingsarbeid, er KI nå kåret til et europeisk forbilde for likestilling. Den ferske rektoren Annika Östman Wernerson tok imot prisen.

Karolinska fikk den første handlingsplanen for likestilling i 1988, og noen av milepælene i eget likestillingsarbeid er:

 • Likestillingsperspektivet er integrert i alt fra sentrale strategier til styringsdokument, og den øverste ledelsen er ansvarlig for å drive arbeidet.
 • Kurstilbud om blant annet bias i bedømmelsesprosesser og for å motvirke diskriminering og trakassering.
 • Har både strukturer og regelverk på plass for en jevn kjønnsfordeling i råd og komiteer.

Det mest inkluderende universitetet

Et irsk teknologisk universitet, South East Technological University (SETU), vant pris for inkluderende likestilling. SETU skriver at denne prisen anerkjenner organisasjoner med de mest inkluderende handlingsplanene for likestilling, altså de som jobber for kjønnsbalanse, men ser kjønn sammen med andre kategorier som etnisitet, sosial bakgrunn, seksuell orientering, kjønnsidentitet eller funksjonsevne.

Ifølge Allison Kenneally, nestleder for likestilling, mangfold og inkludering ved SETU, er likestilling alles ansvar, og universitetet jobber konstant for å skape en inkluderende og imøtekommende kultur. Universitetet ser fram til å kjempe for en inkluderende likestilling i irsk og europeisk utdanningssektor.

Ifølge EU-kommisjonen er et av målene nettopp at likestillingsprisen blir et redskap for å utvikle inkluderende handlingsplaner. Men de er også opptatt av at prisvinnerne skal inspirere andre forskningsorganisasjoner til likestillingsarbeid.

Nykommeren

Et annet mål for EU-kommisjonen er å støtte opp under kravet om at forskningsorganisasjonene skal ha en handlingsplan for likestilling. Den som fikk nykommer-prisen er irske Maynooth University, som i fjor feiret universitetets 25-årsdag. De satte i gang likestillingsarbeidet i 2017 og iverksatte sin første handlingsplan for likestilling i 2018.

Universitetet skriver at de i søknaden vektla det de har oppnådd i de fem årene fra de begynte med arbeidet og fram til de søkte om EUs likestillingspris. Maynooth trekker blant annet fram:

 • Etablering av EDI Office, en avdeling for likestilling, mangfold og inkludering.
 • Bronse-utmerkelse i Athena Swan for fem avdelinger.
 • Handlingsplan mot seksuell vold og trakassering og rapporteringssystemet "Speak Out" for anonymt å kunne rapportere hendelser.

Irland leder an

Det irske departementet for høyere utdanning og forskning sendte ut en pressemelding samme dag som prisvinnerne ble gjort kjent. Minister Simon Harris gratulerte de tre irske universitetene – alle ledet av kvinner – med tre av fire likestillingspriser.

I pressemeldingen står det også at helt siden den første rapporten om likestilling i den irske utdanningssektoren i 2016, har Irland vært ledende i arbeidet for likestilling i forskning i Europa.

EUs likestillingspriser 2023

I juli 2022 ble prisen annonsert, og i oktober i fjor var fristen for å søke EU-kommisjonens pris for det beste likestillingsarbeidet ved europeiske forskningsorganisasjoner: EU Award for Gender Equality Champions.

Forskningsinstitusjoner i EU-land og assosierte land, som Norge, kunne søke.

Til sammen fikk fire universiteter pris i de tre kategoriene varig likestilling, nykommer og inkluderende likestilling 8. mars 2023.

De fire vinnerne er:

 • Trinity College Dublin, Irland: Sustainable Gender Equality Champion.
 • Karolinska Institutet, Sverige: Sustainable Gender Equality Champion.
 • Maynooth University, Irland: Newcomer Gender Equality Champion.
 • South East Technological University, Irland: Inclusive Gender Equality Champion.

Hver av vinnerne får en premiepott på 100 000 euro.

Fra EU-kommisjonen får vi opplyst at det kom inn totalt 40 søknader, inkludert 24 søknader som ikke ble godkjent. EU opplyser ikke hvem som søkte, eller fra hvilke land søkerne kom fra. Juryens vurdering er heller ikke offentlig, bare kriteriene for prisen.

Mer om handlingsplaner for likestilling og mangfold