Ny europeisk pris for likestilling

Prisen skal vise fram gode resultater for likestilling mellom kjønnene i akademia og inspirere andre, ifølge EU-kommisjonen. Den kommer i tre kategorier: inkluderende, nykommer og varig.

EU-kommisjonen har opprettet en pris for forskningsinstitusjoner i Europa med gode resultater på likestilling. Prisen er ment å inspirere andre i likestillingsarbeidet. (Illustrasjonsbilde: iStockphoto)

Norge hadde tidligere en pris for det beste likestillingsarbeidet ved norske universiteter, høgskoler og forskningsinstitutter (UHI-sektoren). Nå har EU-kommisjonen for første gang lansert en europeisk pris for det beste likestillingsarbeidet ved europeiske forskningsorganisasjoner.

EU lanserte likestillingsprisen i juli i år, og søknadsfristen er allerede i oktober. Norske forskningsinstitusjoner er blant dem som kan søke.

EU-kommisjonens Generaldirektorat for forskning og innovasjon skriver på sine nettsider at de med denne prisen vil berømme enestående resultater for likestilling mellom kjønnene i akademia og andre forskningsorganisasjoner.

Tre priser å søke på

De tre priskategoriene er:

  • Nykommer (Newcomer Gender Equality Champions)

Denne prisen er for organisasjoner som nylig har startet arbeidet med å implementere en handlingsplan for likestilling, en såkalt gender equality plan (GEP), og som kan vise til gode resultater og stor framgang for likestilling.

  • Varig (Sustainable Gender Equality Champions)

De som kan søke denne priskategorien, er organisasjoner med en lang rekke av aktiviteter og mål de har oppnådd gjennom implementeringen av handlingsplan for likestilling.

  • Inkluderende (Inclusive Gender Equality Champions)

Denne prisen kan søkes av organisasjoner med den mest innovative og inkluderende handlingsplanen. Planen må knytte kjønn til andre kategorier, som etnisitet, sosial bakgrunn, kjønnsidentitet, seksuell orientering eller funksjonsevne.

Hvem kan søke?

Alle private eller offentlige universiteter, høyere utdanningsinstitusjoner og forskningsorganisasjoner i EU eller i Horisont Europa-land, kan søke på én av de tre priskategoriene.

Det vil bli to vinnere i kategorien varig likestilling, og én vinner i hver av de to andre: nykommer og inkluderende.

Vinnerne blir valgt av en uavhengig jury i hver priskategori, og hver vinner vil motta en premiepott på 100 000 euro.

Det er åpnet for søknader, og siste frist i denne omgang, for prisen som kalles EU Award for Gender Equality Champions, er torsdag 13. oktober.

Målet med prisen

På nettsidene skriver EU-kommisjonen at de har flere mål med de nye likestillingsprisene.

De tre hovedmålsetningene er for det første å støtte opp under kravet om at forskningsorganisasjonene skal ha handlingsplan for likestilling. Dernest at prisen blir et redskap for å utvikle inkluderende handlingsplaner for likestilling i rammeverket til det nye europeiske forskningsområdet (European Research Area, ERA). For det tredje skal prisen bidra til endringer for universitetene i tråd med ERA og den nye europeiske strategien for universiteter.

I tillegg er EU opptatt av å sette likestilling mellom kjønnene på agendaen i forskningsinstitusjoner og å øke den offentlige bevisstheten om hvor viktig dette er. Videre vil prisene skape et fellesskap av vinnere, som igjen kan inspirere andre, står det på deres nettsider.     

Les om handlingsplaner for likestilling og mangfold, med nasjonale og EUs krav.