Veileder for likestilling – nå også på engelsk

Universiteter og høgskoler fikk nylig et nytt verktøy for å jobbe med kjønn og mangfold i omstillingsprosesser.

Veilederen for kjønn og mangfold i forskningssektoren er nå tilgjengelig både på norsk og engelsk. (Illustrasjonsfoto: Stephen Di Donato/Unsplash.com)

Når institusjonene står midt oppe i arbeid med store omstillinger, med et hav av viktige beslutninger og høyt tidspress, er det lett at likestillingsarbeidet blir glemt. Men både Kif-komiteen og flere rektorer er opptatt av at

arbeidet med likestilling ikke skal ofres

. Tvert imot gir omstilling en unik sjanse til å sikre bedre kjønnsbalanse og mangfold.

Kif-komiteens guide: Omstilling i forskningssektoren – en veileder for likestilling og mangfold gir praktiske råd og tips til forskningssektoren. Den ble lansert i januar på den nylig fusjonerte Høgskolen i Innlandet.

Nå kan også engelskspråklige få Kif-komiteens råd til likestillingsarbeid i en omstillingsfase: Using restructuring to promote gender equality and diversity – a guide for the research sector: leservennlig versjon og utskriftsvennlig versjon.

Veilederen på norsk kan lastes ned fra kifinfo i leservennlig versjon og utskriftsvennlig versjon.

Veilederen kan også bestilles i trykt eksemplar på norsk og engelsk hos Kif-sekretariatet.

Les flere saker om veilederen:
Lanserer veileder for likestilling

Nytt verktøy for likestilling i omstilling