Står klar med vekslingspinnen

Torsdag 8. februar tok kunnskapsmininster Øystein Djupedal imot sluttrapporten fra Komité for integreringstiltak – Kvinner i forskning (Kif-komiteen) med et stort smil. Han er veldig godt fornøyd med det arbeidet komiteen har fått gjort i løpet av de tre årene den har vært i virksomhet.

Kari Melby og Øystein Djupedal under overleveringen av sluttrapporten. (Foto: Siri Lindstad)

- Utfordringene for likestilling i akademia er fortsatt like store som for tre år siden, men de er bedre identifisert nå, takket være komiteens arbeid, sa Djupedal, som vil studere forslagene som komiteen kommer med nøye.

Allerede i Stortinget forrige uke varslet statsråden at komiteens arbeid skal videreføres.

- Den sittende komiteen avslutter sitt arbeid 31. mars, og den nye skal tiltre 1. april. Det er ingen grunn til å skusle med tiden. Det blir som i en stafett, der det er om å gjøre å få til godt vekslingsarbeid, ellers taper vi verdifull tid, sa Djupedal med et smil.