Kari Melby og Øystein Djupedal under overleveringen av sluttrapporten. (Foto: Siri Lindstad)

Står klar med vekslingspinnen

Torsdag 8. februar tok kunnskapsmininster Øystein Djupedal imot sluttrapporten fra Komité for integreringstiltak – Kvinner i forskning (Kif-komiteen) med et stort smil. Han er veldig godt fornøyd med det arbeidet komiteen har fått gjort i løpet av de tre årene den har vært i virksomhet.
09. februar 2007

- Utfordringene for likestilling i akademia er fortsatt like store som for tre år siden, men de er bedre identifisert nå, takket være komiteens arbeid, sa Djupedal, som vil studere forslagene som komiteen kommer med nøye.

Allerede i Stortinget forrige uke varslet statsråden at komiteens arbeid skal videreføres.

- Den sittende komiteen avslutter sitt arbeid 31. mars, og den nye skal tiltre 1. april. Det er ingen grunn til å skusle med tiden. Det blir som i en stafett, der det er om å gjøre å få til godt vekslingsarbeid, ellers taper vi verdifull tid, sa Djupedal med et smil.

Prisen skal vise fram gode resultater for likestilling mellom kjønnene i akademia og inspirere andre, ifølge EU-kommisjonen. Den kommer i tre kategorier: inkluderende, nykommer og varig.
30. september 2022
Dersom man endrer forventningen om at de ansatte skal jobbe til alle døgnets tider, kan det få flere kvinner til teknologi, mener Gilda Seddighi.
29. september 2022
Alle er opptatt av å få flere kvinner inn på mannsdominerte studier. Men de glemmer at noe må gjøres for å få kvinner til å trives på studiet, viser en fersk masteroppgave.
23. september 2022
Det er ikke nok å ønske seg likestilling, mener forskerne bak en ny studie. Helen Peterson og Birgitta Jordansson synes at lærestedene har vært for forsiktige med å stille krav til kunnskap om likestilling.
13. september 2022
Hele 14 prosent av de spurte i en undersøkelse ved Universitetet i Oslo oppgir å ha blitt diskriminert.
31. august 2022
Etterpå kan kvinner gå ut i yrke som har høgare status og løn enn typiske kvinneyrke. For gutar og helsefag er det nærmast omvendt. Det meiner Elin Glad, prosjektleiar for «Gutter og helsefag».
29. august 2022