Nytt nettverksmøte 2014: Vil favne hele Norden

I Narvik skal deltakerne få innblikk i en isbreforskers hverdag, og få en oppskrift på kjønnsbalanse fra en svensk matematikkprofessor.

(Illustrasjonsbilde: iStockphoto)

Nettverkskonferansen har blitt arrangert årlig siden 2006, og har utviklet seg til å bli et populært samlingssted for de som har ansvar for, eller jobber med likestilling ved ulike institusjoner rundt om i landet. Tema for konferansen denne gang er Kjønnsbalanse i forskning – tiltak for å bedre kjønnsperspektiver i forskning og innovasjon, og går av stabelen 17.-18. mars i Narvik.

Nordisk vinkling

Arrangør Høgskolen i Narvik (HiN) har valgt å sette kjønnsbalanse i forskning inn i en nordisk ramme. Randi Eilertsen er lektor ved HiN og ansvarlig for konferanseprogrammet.

– Geografisk ligger Narvik tett på våre naboland, og jernbanen fra Narvik til Sverige gjør byen vår til et nordisk knutepunkt. Narviks geografiske plassering gjør det derfor naturlig for oss å velge en nordisk vinkling på årets konferanse, sier Eilertsen.

Konferansen åpnes med et innlegg av Solveig Bergman, forsker ved Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS) og Linda M. Rustad, som er seniorrådgiver i Kif-Komiteen. Bergman og Rustad skal presentere funnene som er gjort i forbindelse med en fellesnordisk rapport, utarbeidet av Kif-komiteen, på oppdrag fra Nordisk ministerråd. De skal presentere eksempler på vellykkede tiltak for likestilling og komme med anbefalinger for å få til et policynettverk for kjønnsbalanse i forskning i Norden.

Eilertsen forteller at den nordiske vinklingen er en av grunnene til at Bergman og Rustad er bedt om å holde konferansens innledende foredrag.

– Nær 80 prosent av alle professorer i Norden er menn, samtidig som Norden er kjent for å ha kommet langt når det gjelder likestilling. Det blir spennende å høre mer om forskjellene og likhetene mellom de nordiske landene, og om ulike strategier som brukes for å fremme kjønnsbalanse i akademia, sier hun. 

Forskernes egne erfaringer

Det finnes flere fagområder i akademia med dårlig kjønnsbalanse, og Eilertsen trekker frem arkeologi, historie og samfunnsvitenskap.

– Målet med konferansen er at den skal inspirere og motivere til videre likestillingsarbeid, men også bidra til å identifisere de områdene som må prioriteres. Vi må fokusere på de områdene der det fortsatt gjenstår mye arbeid.

Høgskolen har derfor invitert flere kvinnlige forskere som jobber i mannsdominerte fagfelt til å holde foredrag på nettverkskonferansen. Professor fra UiT Norges arktiske universitet Ericka Engelstad skal snakke om sine erfaringer fra arkeologien.

– Engelstad har forsket på hvordan beskrivelsene av arkeologiske funn har blitt preget av at menn i hovedsak har stått for både funnene og beskrivelsene av disse. At hun kommer til konferansen er spennende, og forskningen hennes viser behovet for økt kjønnsbalanse i arkeologien, sier Eilertsen.

På programmet står også et innlegg av seniorforsker Elisabeth Isaksson fra Norsk Polarinstitutt. Hun er isbreforsker, og har den siste tiden drevet feltbasert forskning i Antarktis og på Svalbard. Isaksson skal blant annet snakke om hvordan andre kvaliteter enn fysisk styrke kan bli viktige når snøstormen røyner på og du er langt borte fra nære og kjære der hjemme.

Kunnskapstriangel for bedre kjønnsbalanse

På konferansens andre dag skal professor i matematikk Lars-Erik Persson fra Luleå tekniska universitet holde innlegg om hvordan han legger opp sin egen undervisning og veiledning av doktorgradstipendiater. Eilertsen forteller at Persson er invitert til konferansen fordi han har en svært interessant undervisningsmodell, som kan være en nøkkel til kjønnsbalanse og likestilling.   

Randi Eilertsen håper deltakerne vil sette pris på både konferansen og Vinterfestuka i Narvik. (Foto: Høgskolen i Narvik)

– Persson har veiledet 50 personer til doktorgradseksamen i matematikk. Det spennende her er at over 20 av disse har vært kvinner, forklarer Eilertsen.

– Dette er inspirerende, nettopp fordi matematikk har vært et så mannsdominert fagfelt. Persson skal presentere det han kaller sitt "gylne kunnskapstriangel", og vi gleder oss til å høre mer om hvordan han bidrar til å skape kjønnsbalanse i et tradisjonelt "mannefag", sier hun. 

Viktig nettverksbygging 

I tillegg til et bredt faglig innhold, er det lagt opp god tid til både nettverksbygging og sosialt samvær på konferansen. Ifølge Eilertsen er det å bli kjent med hverandre en vel så viktig del av konferansen som det faglige innholdet, og at det derfor er lagt inn både lange pauser og sosialt samvær i programmet. Mange av dem som jobber med likestilling på forskningsinstitusjonene er alene om arbeidet ved sin institusjon. De årlige nettverkskonferansene er derfor en god mulighet til å møte folk fra denne sektoren i hele landet.

Konferansen er lagt samtidig som Vinterfestuka i Narvik, derfor er det blant annet er lagt inn en konsert i programmet.

– Vi håper at konferansedeltakerne også vil benytte seg av Vinterfestuka mens de er her, sier Eilerten.

– Det er fint å kunne vise frem kulturen vår og gi deltakerne et innblikk i Narviks histore. Dessuten fremhever Vinterfestuka vårt nære forhold til våre naboland, og setter fokus på sterke kvinner i Narviks historie, noe som er en fin ramme for en nettverkskonferanse for likestillingsarbeidere, avslutter Eilertsen.    

Nettverksmøte for likestillingsarbeidere

Høgskolen i Narvik arrangerer nettverkskonferansen 17.-18. mars 2014. Tema er Kjønnsbalanse i forskning – tiltak for å bedre kjønnsperspektiver i forskning og innovasjon.

I lenkene under kan du lese mer om programmet, praktisk informasjon og melde deg på. Du kan også lese om tidligere nettverkskonferanser.

Se også