Likestilling på 1-2-3

Gode råd til deg som skal jobbe med likestilling i akademia. Rådene er basert på erfaringer fra arbeidet ved Universitetet i Oslo.

(Illustrasjonsbilde: iStockphoto)

1. Forankring i ledelsen

 • Planer og mål for likestillingsarbeidet må forankres og utgå fra toppledelsen sentralt og fra ledelsen på fakultet/avdelinger. Likestillingsrådgivere og - utvalg som blir sittende med likestillingsplanene alene sliter ofte med å få gjennomslag for sitt arbeid.
 • Det gjelder å se helheten i arbeidet og jobbe med likestilling inn mot den ordinære driften ved f.eks. å kjønnsteste budsjetter og se på kjønnsprofilen i satsinger ved institusjonen.
 • Hovedelementene i likestillingssatsingen må inkorporeres i enhetenes sentrale planarbeid.

2. Planer og rapportering

 • Det bør utarbeids tiltaksplaner på alle nivå, med årlige rapporteringer på måltall, virkemidler og oppnådde resultater.
 • Likestillingsplanene må være konkrete. Enhetene må trekkes aktivt inn i prosessen og ansvarliggjøres ved å vedta egne mål og tiltak. Gode forsetter og huskeregler endrer ikke kjønnsbalansen.

3. Økonomiske midler

 • Likestilling koster penger. Det må settes av midler på budsjettet til å følge opp prioriteringene som gjøres i handlingsplanen.
 • Likestilling bør lønne seg. Gjennom en intensivordning kan de som oppnår sine likestillingsmål belønnes for sine prioriteringer. Slik får de lokale ledelsene et ekstra puff til å følge opp planene sine.

4. Jobb i grupper

 • Som likestillingsrådgiver er det lett å bli ensom i jobben og føle at man blir sittende som et likestillingspolitisk alibi. Derfor er det viktig å avklare hvilken rolle likestillingsrådgiveren skal spille i institusjonen.
 • For å unngå ensomhet og få større gjennomslagskraft er det lurt å jobbe grupper og nettverk.
 • Likestillingsrådgiveren bør rapporterer direkte til ledelsen.

5. En politisk jobb

 • Å jobbe med likestilling i akademia er en politisk jobb, unngå å bli sittende kun med administrative funksjoner.
Om likestilling

”Likestilling handler om demokrati og grunnleggende menneskerettigheter. Likestilling handler også om kvaliteten på virksomheten ved UiO, og om vår legitimitet som landets fremste institusjon for forskning og utdanning” 

Universitetsdirektørens fremleggsnotat til Universitetsstyret ved Universitetet i Oslo, 26.01.04