Aasland lover øremerking i 2009

Forsknings- og høyere utdanningsminister Tora Aasland lover å gjeninnføre øremerking av stillinger til kvinner i akademia i løpet av 2009.

Det var under den årlige Kristine Bonnevie-forelesningen ved Universitetet i Oslo tirsdag at Tora Aasland (SV) bekreftet at øremerking av stillinger for kvinner i akademia skal inn i statsbudsjettet for 2009.

Forsknings- og høyere utdanningsminister Tora Aasland sammen med Geir Ellingsrud, rektor ved Universitetet i Oslo. Foto: Katrine Ree Holmøy

– Gjeninnføring av øremerking kommer i 2009, sa ministeren.

Hun slo fast at vi fremdeles har en lang vei å gå når det gjelder kvinners likeverdige deltakelse i akademia.

– Naturvitenskapene og de teknologiske fagene henger spesielt langt etter. Disse fagene er noen av de viktigste for oss i tiden framover, og vi må klare å gjøre oss nytte av all den hjernekraften vi har, sier Aasland.

Hun lover å gjøre sitt for å gjøre rammeverket best mulig og legge til rette for de beste virkemidlene.

– Jeg utfordrer institusjonene til å benytte seg av det.

Og her håper hun øremerkingen vil være til hjelp. Ministeren mener vi så positive effekter forrige gang virkemiddelet ble tatt i bruk.

– Vi brukte øremerking som virkemiddel fra 1990-tallet, og jeg tror det er mye av grunnen til at vi så mange kvinner i postdoktorstillinger da ordningen ble avviklet i 2003. Jeg håper øremerkingen vil bli sett på som et nyttig verktøy for institusjonene, sier hun.

I strid med EØS

Ordningen med øremerking ble avsluttet fordi den ble dømt i strid med EØS-avtalen. Det var øremerking av professorater EFTA-domstolen slo ned på, og derfor er det de midlertidige stillingene, som ph.d.- og postdoktorstillinger, ministeren nå vil satse på.

– Vi er nødt til å fokusere på midlertidige stillinger på felter hvor det er få kvinner i dag. Vi jobber videre med å finne ut hvordan vi gjør dette best mulig. Vi må rekruttere til ph.d.-stillinger, men vi trenger også å rekruttere kvinner til toppstillingene, sier Aasland.

Å gjenoppta øremerking er i tråd med forslagene fra Komité for integreringstiltak - kvinner i forskning. På oppdrag fra kunnskapsdepartementet kom komiteen i vår med en rapport hvor de lister opp tre prioriterte tiltak: Øremerking av faste vitenskapelige stillinger, øremerking av postdoktorstillinger og kvalifiseringsstipender som gjør det lettere for kvinner å kvalifisere seg til professorat og sjefsforskerstillinger.

Press på EU

Ministeren sier at hun vil følge to linjer i forhold til øremerking i tiden framover.

– Vi vil jobbe for å få til ulike former for øremerking her hjemme. Samtidig vil vi holde presset oppe mot EU-landene, slik at ordningene kanskje kan utvides på sikt, sier hun. 

De juridiske rammene for hva som er tillatt er nemlig mulig å tolke i flere retninger. Det er for eksempel ikke klart hvilken vekt man skal tillegge inkorporeringen av FNs kvinnekonvensjon i regelverket i Norge og EU.

– Det er ikke entydig avklart hvilke grenser EØS-retten setter for tiltak som innebærer øremerking av stillinger eller økonomiske insentiver, sa Toril Johansson, ekspedisjonssjef i Kunnskapsdepartementet, til ressursbanken i februar i år.

Nå har departementet altså likevel tatt en politisk avgjørelse og gått inn for en ny ordning med øremerking.