Ytringsfrihet og akademisk frihet: Debatt om rasisme og sexisme

9mar
9. mars 2021 - 18:30 til 20:00

Webinar (Zoom)

Senter for kvinne- og kjønnsforskning (SKOK) inviterer til årets SKOK-debatt i samarbeid med Kvinnefestivalen i Bergen.

Hvorfor ser noen på nedsettende kommentarer om minoriteter som selve symbolet på fri tenkning og ytring? Er det rimelig å forstå offentlig ordskifte som «et marked av tankegods» eller idépluralisme? Gir den idealiserte forståelsen av ytringsfrihet legitimitet til rasistiske forestillinger om ‘de andre’? Hva med dem som ikke anerkjenner minoriteters eksistensberettigelse eller menneskeverd – er det rimelig å nekte dem talerstol eller nekte å møte dem til debatt?

Les mer