Yngre forskeres erfaringer med internasjonalisering, diskriminering og seksuell trakassering

12sep
12. september 2019 - 8:00 til 10:00

Oslo

Akademiet for yngre forskere (AYF), Komité for kjønnsbalanse og mangfold i forskning (Kif-komiteen) og Institutt for fredsforskning (PRIO) inviterer til frokostseminar torsdag 12 september: Mangfold i akademia: Yngre forskeres erfaringer med internasjonalisering, diskriminering og seksuell trakassering.

En ny rapport fra AYF viser at yngre forskere i Norge har positive holdninger til internasjonalisering i akademia. Samtidig opplever hver fjerde forsker med innvandrerbakgrunn diskriminering og manglende inkludering, og mer enn hver tiende kvinne rapporterer om seksuell trakassering.

Les mer om seminaret, og meld deg på!