Yngre forskeres erfaringer med internasjonalisering, diskriminering og seksuell trakassering

(Illustrasjon av Egon Låstad)

Velkommen til frokostseminar 12. september i Oslo: Mangfold i akademia: Yngre forskeres erfaringer med internasjonalisering, diskriminering og seksuell trakassering!

Her kan du melde deg på

Akademiet for yngre forskere (AYF) inviterer i samarbeid med Komité for kjønnsbalanse og mangfold i forskning (Kif-komiteen) og Institutt for fredsforskning (PRIO) til frokostseminar torsdag 12. september kl. 08.30-10.00.

Se Facebook-event

Tema

En ny rapport fra AYF viser at yngre forskere i Norge har positive holdninger til internasjonalisering i akademia. Samtidig opplever hver fjerde forsker med innvandrerbakgrunn diskriminering og manglende inkludering, og mer enn hver tiende kvinne rapporterer om seksuell trakassering.

På frokostseminaret presenteres hovedfunnene fra AYFs undersøkelse blant yngre forskere i Norge, og sentrale aktører i Forsknings-Norge møtes til debatt om mulige tiltak for likebehandling og mot diskriminering i norsk akademia.  

Program

08.00     Kaffe/te, enkel servering

08.30     Velkommen v/Institutt for fredsforskning (Henrik Urdal) og Akademiet for Yngre Forskere (AYF) & Kif-komitéen (Ingeborg Helland, AYF/Kif-komiteen/NINA)

08.40     Presentasjon av AYFs funn om internasjonalisering, diskriminering og seksuell trakassering blant yngre forskere i Norge (Arnfinn H. Midtbøen, AYF/ISF & Carl Henrik Knutsen, AYF/UiO)

09.10     Kommentarer fra invitert panel:

Curt Rice, rektor og leder av Komité for kjønnsbalanse og mangfold i forskning (Kif-komiteen)
Malcolm Langford, professor, Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo
Marte Øien, styremedlem i Universitets- og høgskolerådet (UHR) og leder i Norsk studentorganisasjon
Mona Abdel-Fadil, forsker og mangfoldsveileder
Svein Stølen, rektor ved Universitetet i Oslo

09.35     Plenumssamtale med panel, samt spørsmål og kommentarer fra salen, ledet av Marta Bivand Erdal (AYF/PRIO)

10.00     Takk for i dag

Praktisk

Tid: Torsdag 12. september kl. 08.30-10.00
Sted: PRIO, Hausmannsgate 3, Oslo
Registrering: https://www.prio.org/Events/Event/?x=8742
Arrangører: Akademiet for yngre forskere (AYF), Komité for kjønnsbalanse og mangfold i forskning (Kif-komiteen) og Institutt for fredsforskning (PRIO)