Webinar: Bedre innovasjon med kjønnsperspektiver?

10mar
10. mars 2021 - 11:00 til 12:15

Webinar

Kif-komiteen og Kilden kjønnsforskning.no inviterer til webinar om kjønnsperspektiver i innovasjon onsdag 10. mars 2021.

Innovasjon er viktig for å fremme økonomisk, teknologisk og sosial utvikling. Innovasjon løftes også frem som en løsning på vår tids samfunnsutfordringer.

En forutsetning for at innovasjon skal være bærekraftig er at både menn og kvinner blir inkludert, og at innovasjonen har et kjønnsperspektiv. Kjønnsperspektiv i forskning og innovasjon, der en tradisjonelt ikke bruker det, kan føre til kreativitet og høyere kvalitet i forskningen.

Les mer om webinaret