Vi må snakke om sosial klasse i akademia

Studenter på campus. Kvinne går opp trappa til inngangen.

(Illustrasjonsbilde: iStockphoto)

Komité for kjønnsbalanse og mangfold i forskning inviterer til seminar om sosial bakgrunn i akademia mandag 4. desember i Oslo. Velkommen!

Praktisk

Når: Mandag 4. desember 2023 kl. 12.00–15.30
Registrering og lunsj fra kl. 11.00
Hvor: Oslo Kongressenter, Youngs gate 21, Oslo & strømming
Påmeldingsfrist: Mandag 20. november
Arrangør: Komité for kjønnsbalanse og mangfold i forskning (Kif-komiteen)

Følg seminaret på YouTube

Tema

Målet med seminaret er å få en status på hva vi vet om betydningen av sosial bakgrunn og klasse for forskerkarrierer – og hva vi trenger mer kunnskap om.

Aktuelle spørsmål:

  • Hva vet vi om sosial bakgrunn i akademia?
  • Er det viktig – og hvordan har det i så fall betydning for studenter og for forskere?
  • Hva betyr sosial bakgrunn for akademiske karrierer?
  • Hvordan sammenfaller sosial bakgrunn med det vi vet om kjønn og etnisk bakgrunn?

I mandatet som Kunnskapsdepartementet ga Komité for kjønnsbalanse og mangfold i forskning (Kif-komiteen) for perioden 2022–2025, ble sosial bakgrunn introdusert som et nytt tema innen mangfold. Hvorfor ble Kif-komiteens mandat utvidet, og hvorfor mener Kunnskapsdepartementet at sosial bakgrunn er viktig?

Program

Kl. 11.00–12.00 Registrering og lunsj på Oslo Kongressenter.
Kl. 12.00–12.10 Ragnhild Hennum, leder for Kif-komiteen og dekan ved Universitetet i Oslo, ønsker velkommen.
Kl. 12.10–12.20 Sandra Borch, forsknings- og høyere utdanningsminister, åpner seminaret.
Kl. 12.20–12.30 Svenn Erik Mamelund, professor ved Senter for velferds- og arbeidslivsforskning, OsloMet: «Fars tale».
Kl. 12.30–12.50 Thea Bertnes Strømme, postdoktor ved Senter for profesjonsforskning, OsloMet: Hva vet vi om sosial bakgrunn i akademia?
Kl. 12.50–13.10 Marte Mangset, førsteamanuensis ved Institutt sosiologi og samfunnsgeografi, Universitetet i Oslo: Å bli en akademiker – opplevelser av klasse og risiko.
Kl 13.10–13.25 Spørsmål og kommentar til faglige innlegg.
Kl. 13.25–14.00 Pause.
Kl. 14.00 Paneldebatt. Liza Reisel, forsker I ved Institutt for samfunnsforskning og medlem av Kif-komiteen, leder debatten.
Paneldeltakere:

  • Svenn-Erik Mamelund, professor ved Senter for velferds- og arbeidslivsforskning, OsloMet.
  • Marte Mangset, førsteamanuensis ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi, Universitetet i Oslo.
  • Thea Bertnes Strømme, postdoktor ved Senter for profesjonsforskning, OsloMet.
  • Feroz M. Shah, førstelektor ved Institutt for filosofi, ide- og kunsthistorie og klassiske språk, Universitetet i Oslo.
  • Juni Katrine Lie, forsker III ved Senter for tverrfaglig kjønnsforskning, Universitetet i Oslo.

Kl. 15.20 Avslutning ved Ragnhild Hennum, leder for Kif-komiteen og dekan ved Universitetet i Oslo.

Innledere

Sandra Borch. (Foto: Regjeringen)

Sandra Borch, forsknings- og høyere utdanningsminister.

Ragnhild Hennum. (Foto: Universitetet i Oslo)

Ragnhild Hennum, dekan ved Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo og leder for Kif-komiteen.

Svenn-Erik Mamelund. (Foto: Sonja Balci / OsloMet)

Svenn-Erik Mamelund, professor ved Senter for velferds- og arbeidslivsforskning, OsloMet.

Marte Mangset. (Foto: Eirin Nilsen / Institutt for samfunnsforskning)

Marte Mangset, førsteamanuensis ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi, Universitetet i Oslo.

Thea Bertnes Strømme. (Foto: Benjamin A. Ward / OsloMet)

Thea Bertnes Strømme, postdoktor ved Senter for profesjonsforskning, OsloMet.

Feroz M. Shah. (Foto: Ellen Evju Jahr / UiO)

Feroz M. Shah, førstelektor ved Institutt for filosofi, ide- og kunsthistorie og klassiske språk, Universitetet i Oslo.

Juni Katrine Lie
Juni K. Lie. (Foto: Mika Helander)

Juni Katrine Lie, forsker III ved Senter for tverrfaglig kjønnsforskning, Universitetet i Oslo.

Målgruppe

Universitets,- høgskole- og instituttsektoren, HR, leder og likestillingsrådgivere i sektoren, Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse, Kunnskapsdepartementet, Forskningsrådet, Akademiet for yngre forskere, Norsk studentorganisasjon, Stipendiatorganisasjonene i Norge, Forskerforbundet, Universitets- og høgskolerådet, Forskningsinstituttenes fellesarena.

Seminaret er gratis og åpent for alle. Det blir også strømmet.

Påmeldingsfristen har nå gått ut.

Se Facebook-arrangement

Har du noen spørsmål om seminaret? Vennligst ta kontakt med Kif-komiteens sekretariat Ella Ghosh og Heidi Holt Zachariassen.

Bakgrunn for seminaret

Kif-komiteen og sosial bakgrunn
Fra 2022 vedtok Kunnskapsdepartementet at sosial bakgrunn skulle inn i mandatet til den nasjonale Kif-komiteen. Kif-komiteen skal se både på hvordan kjønn, sosial og etnisk bakgrunn påvirker kritiske overganger i en forskerkarriere, helt fra veien inn i forskning til toppstillinger og lederstillinger.

Se mandat for perioden 2022–2025: Mandat for Komité for kjønnsbalanse og mangfold i forskning (Kif)

Her kan du lese intervju med Marte Mangset og Thea Strømme: Vi mangler kunnskap om klasse i akademia

Se også flere nyhetssaker på Kifinfo om klasse

Klasse på universiteter og høgskoler
Noen universiteter og høgskoler i Norge nevner «sosioøkonomisk bakgrunn» og «sosial klasse» i handlingsplanene.

Det vanligste er likevel med beskrivelse av tilstand og tiltak når det gjelder kjønn og etnisk bakgrunn i omtalen av likestilling og mangfold – ikke sosial bakgrunn og klasse.

Se oversikt over institusjonenes handlingsplaner