Utdanning for likestilling og integrering

23nov
23. november 2017 - 9:00 til 17:00

Håndverkeren kurs- og konferansesenter, Oslo

MIRA ressurssenter for kvinner med minoritetsbakgrunn inviterer til nasjonal konferanse.

Formålet med konferansen er å komme frem til effektive tiltak som bidrar til at kvinner med minoritetsbakgrunn som har innvandret til Norge med ulike forutsetninger hva gjelder utdanning og arbeidserfaring fra hjemlandet, gis like muligheter til økonomisk selvstendighet.

Foredragsholdere som leder for Utdanningsforbundet Steffen Handal, forsker ved Goldsmiths College i London Fauzia Ahmad, høyskolelektor ved institutt for barnehagelærerutdanning ved Høgskolen i Oslo og Akershus Ferruh Øzalp, avdelingsdirektør for arbeidsgiverpolitikk i KS Anne-Cathrine Hjertaas, lærer og forfatter Robin Richardson og MiRA-Senterets leder Fakhra Salimi med flere.

Les mer