Trenger vi kjønnsbalanse i helsefagene?

19 Sep
til

Ålesund

NTNU Ålesund og UiT Norges arktiske universitet inviterer til nettverkssamling 19.–20. september 2022 hos NTNU Ålesund.

Kun 17,3 prosent av de som jobber i helse- og omsorgssektoren i dag er menn, og frafallet på de helsefaglige studiene er større blant mannlige enn kvinnelige studenter. Hvorfor er det så få menn som velger helse? Hva gjør vi for å rekruttere flere menn? Er undervisning og praksis tilrettelagt for kvinnelige og mannlige studenter?

UiT og NTNU Ålesund inviterer til nettverkssamling med innlegg med blant andre kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen, workshop og erfaringsutveksling. Påmeldingsfrist: 1. september.

Les mer hos NTNU