Sluttkonferanse for BALANSE-prosjektet UiA

7des
7. desember 2018 - 10:00 til 15:00

Kristiansand

BALANSE er et prosjekt gjennomført ved Universitetet i Agder (UiA), rettet mot bedre kjønnsbalanse i toppstillinger og forskningsledelse. UiA arrangerer sluttkonferanse om kjønn i akademia.