Seminar om antidiskriminering

5mar
5. mars 2019 - 13:15 til 15:00

Stavanger

Nettverk for kjønnsforskning ved UiS arrangerer åpent seminar om anti-diskriminering. Seminaret belyser viktigheten av å motvirke seksuell trakassering og andre former for diskriminering og marginalisering, både i studiehverdagen og i arbeidslivet.

Les mer