Rektordebatt om kjønnsbalanse og likestilling

8mar
8. mars 2021 - 10:00 til 11:00

Digitalt debattmøte (Zoom)

I forbindelse med det kommende rektorvalget inviterer GenderAct ved MN-fakultetet de to rektorteamene til debatt om kjønnsbalanse og likestilling 8. mars.

De to rektorteamene har formidlet sine visjoner i valgplattformene, men hva har de egentlig tenkt å gjøre for at vi skal nå målene? Hvordan skal Universitetet i Bergen (UiB) arbeide systematisk og målrettet for å bedre kjønnsbalansen, og sikre like muligheter for kvinner og menn i akademia?

Les mer hos UiB