Rasialisering og klassifikasjonskamp

31okt
31. oktober 2019 - 19:00 til 21:30

Oslo

Norsk sosiologforening avdeling Østlandet har et årlig arrangement i serien Ut av akademia, der de vil ta store sosiologiske diskusjoner inn i offentligheten. Årets arrangement er Ut av akademia 2019: Rasialisering og klassifikasjonskamp - Hvordan begrepsfeste etniske skillelinjer?

Hvordan brukes og forstås begreper som “innvandrer”, “etnisitet” og “etnisk norsk” i samfunnsvitenskapen i dag, og hvilke implikasjoner følger av begrepsbruken?

Les mer på Facebook