Postdoktor – attraktiv stilling med usikre karriereutsikter

21jan
21. januar 2021 - 13:00 til 14:15

Webinar

Norsk forskning og høyere utdanning ser en betydelig vekst i rekrutteringsstillinger. Spesielt gjelder dette for kategorien postdoktor. Utviklingen har blitt møtt med kritikk, både i Norge og internasjonalt. Lange kvalifiseringsløp i midlertidige stillinger er lite attraktivt, og det er en fare er at gode kandidater velger bort en vitenskapelig karriere.

NIFU inviterer til webinar med presentasjon av funn fra en ny rapport skrevet på oppdrag for Kunnskapsdepartementet.

Les mer hos NIFU